2018. március 16., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-03-16

2018. március 16. - Péntek

A csodálatos kenyérszaporítást követő viták után Jézus Galileában
működött. Júdeában nem akart mutatkozni, mert a zsidók az életére
törtek. Közeledett a zsidók Sátoros-ünnepe. Miután rokonai
elzarándokoltak az ünnepre, Jézus is fölment utánuk Jeruzsálembe, de
nem nyilvánosan, hanem titokban. Amikor a templomban tanítani kezdett,
a jeruzsálemiek közül néhányan ezt kérdezték: "Nemde ő az, akit halálra
keresnek: íme, nyilvánosan beszél, és nem szólnak neki semmit. Talán
bizony már a vezetők is elismerik, hogy ő a Messiás? De róla tudjuk,
honnan való. A Messiásról pedig, ha majd eljön, senki sem tudja, honnan
való." Erre Jézus, aki a templomban tanított, emelt hangon odaszólt:
"Ti ismertek engem, és azt is tudjátok, honnan vagyok. Én nem magamtól
jöttem. Az Igaz (Isten) küldött engem, akit ti nem ismertek. Én viszont
ismerem, mert tőle vagyok, és ő küldött engem." Erre szerették volna
Jézust elfogni, de senki sem emelt rá kezet, mert még nem jött el az ő
órája.
Jn 7,1-2.10.25-30
Elmélkedés:
Az evangéliumokban többször találkozunk azzal, hogy a vallási vezetők,
az írástudók és a farizeusok Jézus ellen fordulnak, vitába szállnak
vele, megkérdőjelezik hatalmának eredetét. A szembenállásuk idővel csak
fokozódik, lassan megérlelődik bennük az a gondolat, hogy Jézusnak
vesznie kell. Tanításával és törvényértelmezésével meglátásuk szerint
zavart okoz a nép körében, és persze saját hatalmukat és tekintélyüket
is féltik, bár ezt érthető módon nem hangoztatják. Haragjuk és
gyűlöletük fokozódik, gyilkos szándékukról Jézusnak is, a népnek is
tudomása van. János evangélista ennél a résznél az mondja, hogy a
kenyérszaporítás után mondott beszéd, amely az élő kenyérről, az Úr
testéről, mint az örök élet táplálékáról szólt, váltotta ki a gyilkos
szándékot, de jól tudjuk, hogy nem csupán ez van a háttérben.
A mai evangélium szerint az ellene irányuló gyűlölet miatt Jézus
titokban megy Jeruzsálembe, hogy részt vegyen a Sátoros-ünnepen. Nem
félt, hiszen akkor nem is ment volna a városba, főként nem mutatkozott
volna a templomban. Az ellene irányuló fenyegetés nem akadályozza meg
őt abban, hogy küldetését teljesítse, továbbra is megjelenik a
templomban és tanítja az embereket. Nyíltan beszél arról, hogy ő az
Isten küldötte, s aki nem hisz ebben, az magát az Atyát utasítja el.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenem! Lehet lelkünk még oly fennkölt: telve jószándékkal,
buzgalommal, elszántsággal, mégis elég egy pillanatra elszakadnunk
tőled, hogy legkiválóbb érzelmeink szertelenséggé fajuljanak,
szeretetünk erőtlen érzelemmé satnyul, előrelépésünk lelki kevélységgé
ágaskodik, buzgalmunk erőszakossággá türelmetlenkedik, önbizalmunk
elbizakodottsággá fuvalkodik. Ilyenkor döbbenünk rá arra, hogy biztos
úton csak te tudsz vezetni bennünket. A te szavad a legfőbb
életszabályunk. Az életadó erőt is belőled merítjük a hit csatornáján
keresztül.
Boldog John Henry Newman


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180316.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum