2018. március 9., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-03-09

2018. március 9. - Péntek

Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: "Melyik az első a
parancsok közül?" Jézus így válaszolt: "Ez az első: Halld, Izrael! Az
Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes
szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A
második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél
nincs nagyobb parancsolat."
Az írástudó erre azt válaszolta: "Valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő
az Egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes
szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni,
embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér
minden égő- vagy véres áldozatnál."
Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte: "Nem jársz messze Isten
országától." Ezután már több kérdést nem mertek neki föltenni.
Mk 12,28b-34
Elmélkedés:
Jézus korában több száz törvény szabályozta a vallási és társadalmi
életet, az emberek Istennel és egymással való kapcsolatát. A törvények
szövevényes rendszerében való kiigazodás nem volt egyszerű feladat még
egy tanult írástudó számára sem. A különféle tanító iskolák között
mindennaposak lehettek a beszélgetések és olykor viták arról, hogy az
egyes törvényeknek mi a helyes értelme, hogyan kell azokat megtartani.
Talán egy ilyen beszélgetésbe akarják Jézust bevonni vagy csak
egyszerűen az ő véleményére kíváncsiak, amikor megkérdezik tőle:
"Melyik az első a parancsok közül?"
A válaszban az Úr nem egyet, hanem két törvényt említ, az Isten iránti
szeretetet és az embertárs iránti szeretet parancsát, amely kettő
véleménye szerint szorosan összetartozik, és ebben az összekapcsolásban
rejlik a felelet újdonsága. Isten szeretete nélkül nem tudja senki
önzetlenül szeretni felebarátját sem. A felebaráti szeretet pedig
elveszíti alapját, ha annak forrása nem az Isten iránti szeretet. E
törvényt, a szeretet parancsát Isten minden ember szívébe beleírta.
Ahogyan Isten minden tevékenységét a szeretet vezérli, beleértve a
teremtést, a megváltást és az emberek megszentelését, ugyanígy az
embernek is mindent szeretetből kell tennie, azaz teremtményi
mivoltának elismerése, a megváltás elfogadása és az életszentségre való
törekvése is egyedül Isten iránti szeretetből fakad.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, segíts, hogy helyesen tudjam beosztani az időmet! Add, hogy
biztosan érezzem, mely ügyem nem tűr halasztást! Segíts, hogy mindig
időt találjak a szellemi, lelki feltöltődésre is! Kérlek, segíts, hogy
minden esetben a lehető legjobban készülhessek föl az éppen előttem
álló feladatra! Add meg, Uram, a kegyelmet, hogy akivel csak
találkozom, arra úgy tudjak odafigyelni, és úgy tudjak neki segíteni,
mintha téged hallgatnálak és neked segítenék!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180309.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum