2018. március 5., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-03-05

2018. március 5. - Hétfő

A názáreti zsinagógában Jézus így beszélt a néphez: "Bizony mondom
nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom
nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három
évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész
földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni
Száreptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is
sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai
Námán." Ezt hallva, a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak,
kiűzték Jézust a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen
városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt
közöttük, és eltávozott.
Lk 4,24-30
Elmélkedés:
Jézus sikertelen názáreti fellépéséről olvasunk a mai nap
evangéliumában. A hallgatóság azt gondolja, hogy jól ismeri Jézust, aki
az ő körükben nevelkedett fel. Jézus is azt gondolja, hogy ismeri a
názáretieket, akik között ifjúkorának éveit töltötte. A csalódás
kölcsönös, hiszen a názáretiek mást vártak Jézustól, mint amit
zsinagógai fellépése alkalmával tapasztaltak és Jézus is mást várt
tőlük, azt, hogy ők is ugyanúgy elfogadják, mint más települések lakói,
ahová tanító útja során eljutott.
Jézus ezzel kezdi beszédét: "Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem
kedves a maga hazájában." Prófétának nevezi magát, s mindjárt azzal
nyit, hogy nem számít semmi jóra, hiszen a korábbi idők prófétái mind
üldözést szenvedtek. Utólagos okoskodással persze mondhatnánk, hogy
másként kellett volna kezdeni ezt a beszédet. És azt is felróhatnánk
hibájául, hogy a választott nép tagjai előtt olyan példákat említ,
amikor Isten a pogányok számára mutatja meg jóindulatát. Tudhatta
volna, hogy bár igaz ez a gondolat, várhatóan felbosszantja a
hallgatóságot.
Ez azonban nem térítette el Jézust annak kinyilatkoztatásától, hogy az
üdvösség nem csak a zsidó népnek, hanem minden nemzetnek szól.
Felismerem-e Jézus személyében a mennyei Atya küldöttét, aki nekem is a
megtérést és a bűnbocsánatot hirdeti?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy
téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Friss információ: A jótékonysági akció első hetében 76 személy 252
tanszercsomagra küldött adományt, amelyből 246 csomagot már el
elküldtünk. Eddig összesen 384 tanszercsomagra érkezett igény. Hálás
köszönet minden jólelkű adakozónak!
Tanszercsomag 2018.
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
plébánián, illetve iskolában.
A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
iskolák részéről, ezért 2018-ban is szeretnénk folytatni. Célunk most
is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor
jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
családját is.
A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
tanszereket.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
Akciónkat úgy időzítjük, hogy a csomagok még az iskolai beíratás előtt
célba érjenek, ezért az adományokat húsvétig (2018. április 1.) várjuk.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
egyházi iskolákon keresztül.
Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
a kedvezményezetteknek küldjük.
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. március 5.
További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180305.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum