2018. március 7., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-03-07

2018. március 7. - Szerda

A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak: "Ne gondoljátok,
hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem
megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek,
amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i
betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak
egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az
embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És
mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek
országában."
Mt 5,17-19
Elmélkedés:
Jézus szavaiból két tanulságot is leszűrhetünk. Először is azt, hogy
tartsuk meg Isten parancsait. De miért tartsuk meg? - kérdezik azok,
akik személyes szabadságukat mindennél fontosabbnak tartják, és
mindenféle törvényben annak korlátozását látják.
Isten parancsait azért érdemes megtartanunk, mert ezek megtartásával
juthatunk el Isten országába, az üdvösségre. Az ószövetségi időkben
Isten Mózes által törvényt adott a választott népnek. Aki megtartotta a
törvényt, az a zsidó néphez tartozott, Isten népéhez, és remélhette
azt, hogy a törvények megtartásának útján eljuthat az üdvösségre.
Világos, hogy Jézus azért nem akarja eltörölni a régi törvényt, mert
Istentől származik, a törvény jó, valóban az emberek javát szolgálja.
Az is igaz, hogy nem mond le arról, hogy ezt a régi törvényt
tökéletessé tegye, azaz megtisztítsa az évszázadok során hozzátapadó
téves emberi magyarázatoktól.
Amikor megtartom a törvényeket, akkor ezzel azt fejezem ki, hogy
elfogadom Isten akaratát. Belátom, hogy Isten nem korlátozni akarja az
életemet, hanem parancsai által vezet engem és megóv azoktól a
veszélyektől, amelyek eltéríthetnek az üdvösség útjától. Isten nem
kényszerít parancsainak megtartására, hanem azt szeretné, ha azokat
iránta való szeretetből teljesíteném.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus, nyisd fel szememet az imára és taníts engem imádkozni!
Nyisd fel szememet, hogy a szenvedésben ne elviselhetetlen rosszat
lássak, hanem lehetőséget az Istenhez való közeledésre. Vezess engem az
ima és a szenvedés által a megtérés útján!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180307.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum