2018. március 8., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-03-08

2018. március 8. - Csütörtök

Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög
kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban
azt mondták: "Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki
az ördögöket." Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek
tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: "Minden
önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán
önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt
mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám ha én
Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a
segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten
ujjával (vagyis Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára
elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi
házát. De birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki
erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és
szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt
velem, az szétszór."
Lk 11,14-23
Elmélkedés:
A mai evangéliumban Jézusnak arról a csodájáról olvasunk, amikor egy
néma emberből kiűzte a gonoszt, az ördögöt. A némaság ebben az esetben
a gonosztól való megszállottságnak a jele. Az ördög megakadályozza,
hogy az ember beszéljen, megértesse magát másokkal. Ezért a csoda
eredményét az evangélista így foglalja össze: "a néma megszólalt." A
megszólalás tehát annak a jele, annak a bizonyítéka, hogy a gonosz
távozott az emberből, aki immár érthetően tud beszélni. Némasága
korábban bezárta őt saját világába, korlátozta kapcsolattartási
lehetőségeit, de ezeket az akadályokat az Úr csodája megszüntette.
A sikeres gyógyítás elgondolkodtatja az embereket, akikben felmerül a
kérdés, hogy milyen hatalom birtokában képes Jézus ilyen tettekre?
Egyesek azt gondolják, azzal vádolják meg őt, hogy a gonosz lelkek
fejedelmével szövetkezve cselekszik. A vád ellentmondásos, hiszen miért
segítené a gonosz Jézust abban, hogy az ő hatalmát megtörje, befolyását
csökkentse? A gonosz uralkodni akar az emberen, ártani akar neki, meg
akarja őt téveszteni. Ezzel szemben Isten az ember javát, boldogságát
és üdvösségét akarja.
A bűn és a gonosz elleni küzdelmünk nem hiábavaló. Isten a
segítségünkre siet és kegyelmével megtöri felettünk a gonosz hatalmát,
hogy őt tekinthessük életünk Urának és egyedül neki engedelmeskedjünk.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Köszönöm Teremtőm, hogy embernek születhettem erre a világra, amely
telve van csodával. Köszönök minden új napot, minden új lehetőséget,
köszönöm a munkakedvet, hogy mozogni tudok, hogy találkozhatom más
emberekkel. Köszönöm az egyedüllétet és a pihenést, a virradatot és az
alkonyt, a nyílt horizontot. Itt állok, kezeim telve vannak
ajándékaiddal, segíts nekem, hadd osszam meg önmagamat másokkal.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180308.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum