2018. március 6., kedd

[Napi e-vangelium] 2018-03-06

2018. március 6. - Kedd

Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: "Uram, ha
testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán
hétszer?" Jézus így felelt: "Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer
hétszer!
A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni
szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer
talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr
megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és
mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga
leborult előtte és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent
megfizetek! Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt
még az adósságát is elengedte.
A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz
dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: Add meg, amivel
tartozol! Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes
irántam, mindent megfizetek! De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe
vetette, míg meg nem fizeti tartozását.
Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az
úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga!
Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett
volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én
megkönyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg
meg nem fizet mindent, amivel tartozik.
Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem
bocsát mindegyiktek a testvérének."
Mt 18,21-35
Elmélkedés:
Péter apostol kérdése és ezt követően Jézus példázata a megbocsátás
természetére irányítja figyelmünket. "Hányszor kell megbocsátanom
embertársamnak?" A kérdésből úgy tűnik, mintha bizonyos számú
megbocsátás után már nem kellene megbocsátani, azaz ha valaki
sorozatosan megbánt minket, akkor egy idő után már nem kötelességünk
megbocsátani neki. Előfordul velünk, hogy ezt mondjuk: "Ez volt az
utolsó eset. Ezt még megbocsátom, de ha még egyszer előfordul, akkor
már nem lesz bocsánat."
E gondolkodásmóddal szemben áll Isten végtelen irgalma. Ő soha nem
mondja, hogy "ez volt az utolsó eset." Valahányszor megsértjük őt
bűneinkkel, majd pedig kifejezzük felé őszinte bűnbánatunkat, ő kész
megbocsátani nekünk, elfelejti a bűnt és tiszta lappal kezdhetünk.
A megbocsátás határtalanságával kapcsolatban Jézus elmond egy
történetet, amelyben az úr mérhetetlenül nagy adósságot enged el egyik
szolgájának. Ugyanez a szolga viszont könyörtelenül bánik azzal a
társával, aki neki egy csekély összeggel tartozik és erőszakkal
követeli annak megfizetését. A példázat az emberi kicsinyességet és az
isteni nagylelkűséget szemlélteti. Az előbbit félre kell tennünk, hogy
a másikat megtanulhassuk. Az irgalmasság gyakorlásában Istent kell
utánoznunk, akinek irgalma végtelen.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Súlyos teherként nehezedik ránk a tudat, hogy
felelősek vagyunk tetteinkért, és bűneinkért vállalnunk kell a
következményeket. Bűntudatra ébredve jogosan tartunk az isteni
ítélettől. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy mennyei Atyánk irgalmas és
kész a megbocsátásra. Urunk, a te tekintetedből nem elítélés, hanem
megbocsátás sugárzik. Bizalommal sietek feléd, mert nálad rátalálok az
irgalmas szeretetre. Hiszem, hogy irgalmad nagyobb az én bűneimnél.
Irgalmazz nekem, Istenem!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Friss információ: A jótékonysági akció első hetében 76 személy 252
tanszercsomagra küldött adományt, amelyből 246 csomagot már el
elküldtünk. Eddig összesen 384 tanszercsomagra érkezett igény. Hálás
köszönet minden jólelkű adakozónak!
Tanszercsomag 2018.
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
plébánián, illetve iskolában.
A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
iskolák részéről, ezért 2018-ban is szeretnénk folytatni. Célunk most
is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor
jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
családját is.
A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
tanszereket.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
Akciónkat úgy időzítjük, hogy a csomagok még az iskolai beíratás előtt
célba érjenek, ezért az adományokat húsvétig (2018. április 1.) várjuk.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
egyházi iskolákon keresztül.
Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
a kedvezményezetteknek küldjük.
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. március 6.
További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180306.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum