2018. február 18., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2018-02-18

2018. február 18. - Nagyböjt 1. vasárnapja

Abban az időben a Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint
volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt,
és angyalok szolgáltak neki. Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába
ment, és hirdette az Isten evangéliumát: "Betelt az idő, közel van az
Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."
Mk 1,12-15
Elmélkedés:
A megtérés útja
Nagyböjt első vasárnapján Jézus megkísértését tárja elénk az
evangélium. A Márk evangélista szerinti változat meglehetősen
szűkszavú, amelyből annyit tudunk meg, hogy negyven napos pusztai
tartózkodása idején a sátán megkísértette Jézust. A Máté szerinti
változat már részletesebben írja le az eseményt, érdemes azt röviden
felidéznünk. Ő három kísértést említ, a gonosz három próbálkozását.
Először a sátán azt kéri Jézustól, hogy a köveket változtassa kenyérré,
mert a pusztában nincs más étele. A második kísértésnél azt kéri, hogy
a jeruzsálemi templom párkányáról vesse le magát Jézus és mutassa meg,
hogy Isten angyalai vigyáznak rá. A harmadik próbálkozásnál a világ
gazdagságát ajánlja fel Jézusnak, ha őt és nem az egyetlen Istent
imádja. Lukács evangélista szintén ezt a három kísértést sorolja fel.
Krisztus mindannyiszor visszautasítja a kísértéseket, legyőzi azokat, s
ezzel reményt ad számunkra, hogy a gonosz csábításait mi is vissza
tudjuk utasítani. Miért fontos ez? A keresztény hit nem diadalmenet,
hanem küzdelem a gonosszal szemben. A sátán nem fárad bele, hogy
megkísértse, azaz az isteni törvények útjáról eltérítse, az egyetlen
Isten imádásától eltávolítsa az embert. Fel kell ismernünk ezeket a
kísértéseket és el kell utasítanunk azokat!
A pusztai jelenet után megkezdődik Jézus nyilvános fellépése. A gonosz
tehát nem tudta eltéríteni őt küldetésétől, elkezdi megvalósítani azt,
amit az Atya kér tőle. Keresztelő János működése véget ért, most
kezdődik Jézusé. Az evangélista két mondatba sűríti bele azt, amit az
Úr hirdetni fog három éven keresztül tanító útja során az embereknek:
"Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek
az evangéliumban." Jézus egész működése során találkozni fogunk az
Isten országának meghirdetésével és megvalósulásával. Az ország annak
köszönhetően terjed, hogy az emberek bűnbánatot tartanak, elfogadják az
Isten irgalmasságáról szóló örömhírt.
"Betelt az idő" - mondja Jézus. Eljött az üdvösség ideje. Ami Isten
üdvözítő tervében szerepelt, amit a próféták által az idők folyamán
többször megerősített és amit Keresztelő János hirdetett, az most
megvalósul. Isten most valósítja meg azt, amit régtől tervezett, az
emberek megváltását. Mivel az üdvösség csak Istentől jöhet, ezért annak
idejét is csak ő határozhatja meg. A nagyböjti időszak mindannyiunk
számára Istentől kapott kegyelmi idő.
"Térjetek meg!" - hirdeti Jézus, s ez a felszólítás minden kor
emberének, nekünk is szól. A nagyböjt ugyanis a bűnbánat ideje. A böjti
idő a megváltás titkának, Krisztus szenvedésének és feltámadásának
ünnepére készít fel. A megtérés elmélyít minket a jó megismerésében. A
megtérés elmélyíti bennünk azt a tudatot, hogy bűnösök vagyunk, de ez
nem jelenti vesztünket, hiszen az irgalmas Isten megbocsát nekünk.
Lehetetlen, hogy az ember egyedül, csak a maga erejével megszabaduljon
a bűntől. A bűntől Isten szabadít meg minket. A megtérés útjára, a
bűnbánat útjára nem egy büntetni akaró, hanem egy megbocsátó Isten
vezet. Ha rálépünk a bűnbánat útjára és alázattal tesszük meg azon az
Isten felé vezető lépéseket, akkor észrevesszük, hogy a bűn sötétségén
túl felragyog a kegyelem világossága, melyet Krisztus, a Megváltó ad
nekünk.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, te szabadnak teremtettél bennünket, hogy mindig a magasba
vonzzon minket a vágy és állandóan felfelé, az ég, a mennyország felé
törekedjünk. A gonosz lélek, a sátán, foglyul ejt bennünket, bezár
bűneink ketrecébe. A bűnök annyira megnyomorítják életünket és
olyannyira földhözragadttá tesznek minket, hogy már szinte el is
felejtjük, hogy hol van a mi igazi otthonunk. Ekkor küldöd el nekünk a
megváltó Jézust, aki kihoz bennünket bűneink ketrecéből, felemel
minket, újra megmutatja számunkra a magasságot, a fényt, Isten
gyermekeinek szabad életterét. Belőle merítünk erőt, hogy visszatérjünk
eredeti életünkbe, amit te készítesz nekünk, és újra az ég, a
mennyország legyen a mi otthonunk.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180218.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum