2018. február 17., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-02-17

2018. február 17. - Szombat

Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost,
aki a vámnál ült. Megszólította őt: "Kövess engem!" A vámos erre
fölkelt, és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus
tiszteletére nagy lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos
és más ember telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók
méltatlankodva fordultak a tanítványokhoz: "Hogyan lehet az, hogy ti a
vámosokkal meg a bűnösökkel együtt esztek és isztok?" Jézus felelt meg
nekik: "Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem
azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy
megtérjenek!"
Lk 5,27-32
Elmélkedés:
A mai evangéliumban a vámos Lévi meghívásáról és megtéréséről olvasunk,
akinek személye azonos Máté apostol és evangélista személyével. Az eset
azt mutatja, hogy nem önmagában az Úr hívása, hanem annak elfogadása
eredményezi az élet megújulását. Lévi elfogadja ezt a hívást, megérzi
egy új, teljesebb élet lehetőségét és nagylelkűen elindul a tanítványi
úton. Kész mindenét elhagyni, hogy Jézus követője legyen. Ez
megtérésének csalhatatlan jele.
A nagyböjti idő az Úr felé fordítja tekintetünket. Megértjük, hogy
Krisztus személyében jött el közénk a Megváltó és önfeláldozásának
köszönhetően nyertük el a megváltást. Remélhetőleg megértjük azt is,
hogy felesleges igaz voltunkat hangoztatni Isten előtt, hiábavaló
dicsekednünk vallási cselekedeteinkkel, hiszen akkor nem tudja
felkínálni nekünk gyógyító, lélektisztító segítségét. Jézus ezt mondja
ugyanis: "Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem
azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy
megtérjenek!" Őszinte bűnbánattal fordítsuk tehát tekintetünket az Úr
felé! Isten végtelen irgalommal tekint ránk és nem nézi sorozatos
lázadásainkat, engedetlenségeinket, hanem újra és újra szeretetének
jelét mutatja. Engedjük, hogy a gyengeségeink felé forduló Isten
meggyógyítsa bűntől sebzett szívünket, megerősítse lelkünket!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenem, irgalmas Atyám! Öröm számomra, hogy újra a közeledben vagyok,
visszafogadsz magadhoz és ismét szeretettel ölelsz át engem. Öröm
számomra, hogy megbocsátod bűnömet. Szereteted soha nem volt számomra
kényszer, én mégis megtagadtam azt, elhagytalak téged. Most bűneimet
megbánva térek vissza hozzád, és elismerem, hogy irgalmas Atyám vagy.
Te mindig vártál engem és bíztál abban, hogy nem felejtem el jóságodat
és szeretetedet. Érints meg kezeddel, amelyből megbocsátás, irgalom,
gyógyulás, tisztulás, megbékélés, szeretet és öröm sugárzik. Érints meg
irgalmaddal! Érints meg szereteteddel! Bocsáss meg nekem, Istenem!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180217.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum