2018. február 21., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-02-21

2018. február 21. - Szerda

Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt
hozzájuk: "Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem
kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a
niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az
ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is,
és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött,
hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van,
mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a
nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás
szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint
Jónás."
Lk 11,29-32
Elmélkedés:
Az ószövetségi idők egyik jól ismert személyét, Jónás próféta alakját
idézi fel Jézus hallgatósága számára a mai evangéliumban. Jónás azt a
küldetést kapta Istentől, hogy hirdessen bűnbánatot a Ninive városában
élőknek. Nagy vonakodás és kitérő után Jónás elkezdi hirdetni a bűnös
városban, hogy térjenek meg, különben Isten büntetése utoléri őket. A
város lakói hallgattak szavára és bűnbánatot tartottak. Jónás azonban
nem örült annak, hogy szavai ilyen pozitív fogadtatásra találtak, hanem
megütközött azon, haragra gerjedt amiatt, hogy Isten ennyire irgalmas
és megbocsátó, azaz nem fordult büntetéssel a niniveiek felé.
Jónás esete azt tanítja, hogy a bűnbánó ember jogosan érez örömet,
felszabadultságot, amikor megtapasztalja az isteni irgalmasságot.
Ugyanakkor annak is örüljünk, hogy Isten másoknak is megbocsát! Ha
ugyanis tudunk őszintén örvendezni annak, hogy Isten megbocsátásának
köszönhetően megszabadulunk bűneink súlyától, ugyanezt az isteni
megbocsátást ne sajnáljuk másoktól. A megbocsátás az irgalomban gazdag
Isten mindenkinek szóló ingyenes ajándéka. A kiengesztelődésben Isten a
kezdeményező, ő hív minket bűneink megbánására. A bűntől való
szabadulás és az Istennel való kegyelmi közösség útját Krisztus mutatja
meg nekünk, általa jutunk el az irgalmas Atyához.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy
téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180221.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum