2018. február 19., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-02-19

2018. február 19. - Hétfő

Egy alkalommal Jézus az utolsó ítéletről beszélt tanítványainak: Amikor
az Emberfia eljön az ő dicsőségében összes angyalának kíséretében, és
helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik
előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor
elválasztja a juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a
kosokat pedig a baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz:
"Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek
készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas
voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, és ti befogadtatok;
ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek;
börtönben voltam, és ti meglátogattatok!"
Erre megkérdezik tőle az igazak: "Uram, mikor láttunk téged éhezni,
hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna?
Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy
betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy
meglátogattunk volna?" Akkor a király így felel: "Bizony, mondom
nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem
tettétek!" Ezután a balján állókhoz szól: "Távozzatok tőlem, ti,
átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült.
Mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem
adtatok inni; idegen voltam, és nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és
nem takartatok be; beteg voltam és börtönben sínylődtem: és ti nem
látogattatok meg engem!"
Erre ők is megkérdezik: "Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy
szomjazni, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem
siettünk a segítségedre?" Ő pedig ezt feleli majd nekik: "Bizony,
mondom nektek: Amit e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem
tettétek!" Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az
örök életre.
Mt 25,31-46
Elmélkedés:
Jézus példabeszéde, amit a mai evangéliumban olvasunk a végső idők
ítéletét állítja elénk, amely során majd arról kell számot adnunk
Istennek, hogy földi életünk során gyakoroltuk-e az irgalmasság
cselekedeteit, azaz a szeretet jótetteivel fordultunk-e rászoruló
embertársaink felé. Az irgalmasság testi és lelki jócselekedeteinek
gyakorlására akkor leszünk képesek, ha a másik emberben valóban
Krisztust látjuk és a nélkülözők arcán észrevesszük a szenvedő Krisztus
arcvonásait. A rászorulók iránti odafigyelés és segítségnyújtás kiváló
eszköz ahhoz, hogy a nagyböjt folyamán találkozzunk az Úrral.
Az irgalmasság gyakorlását érdemes összekötnünk a szentgyónással, amit
semmiképpen se felejtsünk el a nagyböjti időben. Előfordul, hogy a
gyóntató pap ilyenkor elégtételként valamilyen jócselekedet végzését
kéri tőlünk. Tegyük ezt meg örömmel! Ne keressünk kifogásokat és ne
hivatkozzunk saját szegénységünkre! Legyünk valóban nagylelkűek! És ha
a gyóntató lelkiatya esetleg valamilyen más jellegű elégtételt javasol,
akkor is vállalhatunk önként még valamilyen jócselekedetet. Önként
vállalt lemondásainkkal és önmegtagadásainkkal egyesülünk a szenvedő
Krisztussal, akinek önfeláldozása révén szereztük meg a bűneink
bocsánatát. Legyünk buzgók és találékonyak a jócselekedetek
gyakorlásában, s azokért ne várjunk az emberektől semmiféle elismerést!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, aki haláloddal és föltámadásoddal kinyilatkoztatod az Atya
szeretetét, hiszünk benned és bizalommal mondjuk neked ma is: "Jézusom,
bízom benned, irgalmazz nekünk és az egész világnak!"
Szent II. János Pál pápa
________________________________
Aktuális:
Az e-vangélium terjesztése
A nagyböjt elején szeretettel kérlek benneteket, az e-vangélium
olvasóit, ajánljátok barátaitoknak és ismerőseiteknek az e-vangéliumra
való feliratkozást. Szeretném, ha a húsvéti előkészület ideje sokak
számára jelentené azt, hogy rátalálnak Isten üzenetére. Segítsétek ezt
nagy buzgósággal! Feliratkozni ezen az oldalon lehet:
www.evangelium365.hu
Kérem, ajánljátok azt is, hogy az Evangélium365 applikáció ingyenesen
letölthető okostelefonra az AppStore vagy a GooglePlay áruházakból.
Akinek az ismerősei közül többen is szeretnének feliratkozni, kérem,
küldje el a zalalovo@gmail.com címemre a feliratkozni szándékozók nevét
és e-mail címét, és felírom őket. Kérem, hogy csak olyan személyek
címét küldjétek, akik valóban kérik azt, hogy minden nap megkapják
e-mailben az e-vangéliumot.
Az idei évben is felajánlok egy kis ajándékot azoknak, akik lelkesen
terjesztik az evangéliumot. 2018. február 15-től 28-ig minden nap
megkérdezek egy új feliratkozót, hogy ki ajánlotta neki az
e-vangéliumot és az ajánlónak elküldöm ajándékba az Örök evangélium
című három kötetes könyvemet (összesen 14 db könyvet). Köszönöm, hogy
terjesztitek az e-vangéliumot!
Nagyböjti kampány
Az idei nagyböjtre azt tervezzük, hogy egyetemeken és felsőoktatási
intézményekben terjesztjük az Evangélium365 lehetőségét. Szeretnénk a
fiatalokat megszólítani Krisztus üzenetével. Szeretnénk számukra
felvillantani azt, amivel a szívük mélyén foglalkoznak és buzdítani
őket, hogy olvassák minden nap Jézus tanítását, amely választ ad
kérdéseikre. Központi helyeken, közösségi tereken és kollégiumokban
tervezzük plakátok kihelyezését, valamint szentírási üzeneteket
tartalmazó kilincsakasztókat és post-iteket készítünk, amelyeket
magukkal vihetnek és megoszthatnak barátaikkal. A nagyböjti
evangelizációs kampány támogatható a lentebb található módokon.
Grafikust keresünk
Gyermekeknek szóló kiadványaink készítéséhez rajzolót, illusztrátort,
grafikust keresünk. Aki szívesen csatlakozna az Evangélium365
csapatához, bővebb információkat itt talál:
https://www.evangelium365.hu/list/projektek/1006
Köszönettel és szeretettel:
István atya - Horváth István Sándor
2018. február 19.
Kérjük, támogassa Ön is a nagyböjti e-vangelizációs kampányt! Adományát
az alábbi módokon tudja elküldeni. Köszönjük nagylelkű támogatását!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az Evangélium365 támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180219.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum