2018. február 22., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-02-22

2018. február 22. - Csütörtök, Szent Péter apostol székfoglalása

Abban az időben amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért,
megkérdezte tanítványaitól: "Kinek tartják az emberek az Emberfiát?"
Ezt válaszolták: "Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek,
mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának."
Ő tovább kérdezte őket: "Hát ti, kinek tartotok engem?" Simon Péter
válaszolt: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." Erre Jézus azt
mondta neki: "Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér
nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom
neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a
pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának
kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit
feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is."
Mt 16,13-19
Elmélkedés:
Amikor az apostolok Jézus mennybemenetelét követően szétszéledtek
Jeruzsálemből, Péter Antióchiába került. Ennek a városnak lett a
püspöke mindaddig, míg Rómába nem indult. A mai ünnep az ő antióchiai
püspöki tevékenységének állít emléket. Székfoglalásának napja a
katolikus hagyomány szerint a Jézus Krisztus által alapított Egyház
egységét jelképezi. Az Úr Jézus egyetlen Egyházat alapított és ennek
vezetését a tizenkét apostol egyikére, Péterre bízta. Krisztus
szándékának megfelelően Péter és utódai, a római pápák minden korban a
Jó Pásztor példája szerint vezetik az Egyház közösségét, megerősítve
hitükben a Krisztushoz tartozókat. A pápa egyik feladata a hit, a
szentségek és a közösség egységének védelme és előmozdítása.
Szembe kell néznünk azzal a sajnálatos ténnyel, hogy Egyházunk
történelme folyamán a szakadások okozták mindig a legnagyobb sebet
Krisztus Testén. Bár a különféle keresztény közösségek részéről erős
törekvés mutatkozik a hitbeli egység megteremtésére, ennek
megvalósulása időbe telik. A szeretet egysége viszont könnyen
megvalósítható a keresztények részéről, bármelyik egyházi közösséghez
tartozzanak is. Fel kell ismernünk azt, hogy az egységet Krisztus
mindig is óhajtotta, s ennek alapja egyedül ő lehet. Krisztushoz
tartozásunk segítsen minket a szeretet mindennapi megélésében minden
keresztény testvérünk felé.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközéül gyarló embereket
választasz, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ
kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem
benned a legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak
általad rendelt egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel
tiszteljem, s így isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem
szent akaratodat.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180222.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum