2018. január 19., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-01-19

2018. január 19. - Péntek

Abban az időben Jézus fölment egy hegyre, és magához hívta, akiket
kiválasztott. És ők csatlakoztak hozzá. Tizenkettőt választott ki, hogy
vele tartsanak, és hirdessék az igét. Hatalmat is adott nekik a betegek
gyógyítására és az ördögűzésre. A következő tizenkettőt választotta ki:
Simont, akinek a Péter nevet adta; Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost,
Jakab testvérét - akiket Boanergesznek, vagyis "mennydörgés fiainak"
hívott. Továbbá kiválasztotta Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét,
Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a kánaáni Simont és a karióti
Júdást, aki később elárulta őt.
Mk 3,13-19
Elmélkedés:
Az előzményekben Jézus a Galileai-tenger környékét járta be, itt
tanított és gyógyította a betegeket. Most elhagyja a tengerpartot és
felmegy egy hegyre. Már önmagában a helyváltoztatás, illetve a felfelé
haladás is jelzi, hogy egy ünnepélyesebb, a hétköznapok tevékenységének
sorából kiemelkedő cselekedetre készül. A bibliai történetekben a hegy
az Istennel való találkozás helye. Jézus sokszor megy fel valamilyen
hegyre, hogy imádkozzon és imádságban ismerje meg a mennyei Atya
szándékát, akaratát. Az evangélista e szempont miatt is hangsúlyozza a
hegyre való felmenetelt. A tizenkettő kiválasztása tehát az Isten
szándékának megfelelően Jézus küldetésének része. Azzal a szándékkal
választja ki nagyobb tanítványi köréből a tizenkettőt, hogy állandóan
vele legyenek, majd pedig később küldetést adjon nekik.
A tizenkettes szám jelképes, utal Jákob tizenkét fiára, a választott
nép törzseinek számára. Az Úr küldetése tehát az egész választott
néphez szól. Ugyanakkor egy új közösségre is utalás, Isten újszövetségi
népére. Az Isten országába ugyanis Jézustól minden ember meghívást kap,
bármely néphez, nemzethez is tartozik. A kiválasztottak egységben
vannak Mesterükkel és egymással, valódi közösséget alkotnak, akik majd
az Úr távozása után közösen tesznek tanúságot Jézus tetteiről.
Engedelmeskedem-e Jézusnak, ha kiválaszt valamilyen feladatra?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus miként egykor Pétert és társait, úgy hívod ma is a
fiatalokat az emberhalászatra. Adj nekik nyitottságot, hogy meghallják
szavadat! Adj nekik bátorságot, hogy ne féljenek elfogadni hívásodat!
Add nekik a te erődet, hogy a te nevedben és a te munkatársadként
fáradozzanak az emberek megmentésén! Egyetlen céljuk az legyen, hogy az
embereket hozzád és a mennyei Atyához vezessék!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180119.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum