2018. január 15., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-01-15

2018. január 15. - Hétfő

Abban az időben Keresztelő János tanítványai és a farizeusok böjtöltek.
Ezért néhányan odamentek Jézushoz és megkérdezték tőle: "Miért van az,
hogy Keresztelő Jánosnak és a farizeusoknak a tanítványai böjtölnek, a
tieid meg nem böjtölnek?" Jézus így válaszolt: "Vajon böjtölhet-e a
násznép, míg velük van a vőlegény? Amíg a vőlegény velük van, nem
böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt.
És akkor, azon a napon majd böjtölnek. Senki sem varr régi ruhára új
szövetből foltot. Vagy ha igen, akkor az új szövet kiszakítja a régit,
és a szakadás még nagyobb lesz. És új bort sem tölt senki régi tömlőbe;
vagy ha mégis, a bor szétveti a tömlőt, és a bor is, meg a tömlő is
tönkremegy. Az új bor új tömlőbe való."
Mk 2,18-22
Elmélkedés:
A szombati evangéliumban arról olvastunk, hogy a farizeusok számon
kérték Jézus viselkedését, miért ül egy asztalhoz a bűnösökkel és miért
étkezik velük? A mai részletben nem a Mester, hanem a tanítványainak
magatartása áll a középpontban: Miért nem böjtölnek? Bár nincs pontosan
megnevezve, hogy kik lehettek a kérdezők, mégis jogosan feltételezzük,
hogy néhány farizeusról lehet szó, hiszen mind az előzményekben, mind a
következő részletekben ők szerepelnek, mint vitakezdeményezők.
Jézus válasza két szempontból is figyelemre méltó. Egyrészt e helyen is
egyértelművé teszi, hogy a vallási magatartásformák megújításra
szorulnak. A törvények megtartása önmagában még nem elegendő és nem
jelenti az Isten iránti őszinte tiszteletet és szeretetet. A kérdés az,
hogy milyen módon lehet megújítani a vallási életet? Erre ad feleletet
a másik szempont, miszerint Jézus személye a lényeges. Az ószövetségi
gondolkodás szerint Isten eljegyzi a választott népet és azt kéri, hogy
a nép legyen hűséges hozzá. Jézus meghirdeti az Isten országát és
jelenlétével elkezdődik annak megvalósulása. Ez az idő tehát nem a
böjtről, hanem az örvendezésről és az ünneplésről szól. Az Úr engem is
arra hív, hogy hozzá kapcsolódva újítsam meg Istennel való
kapcsolatomat, amelynek alapja a szívből jövő öröm.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, te újra meg újra hangsúlyozod, hogy minden lehetséges annak, aki
hisz. Ha megvizsgáljuk, melyik a legnagyobb, a neked leginkább tetsző
erény, azt látjuk, hogy a hit. Igen, ennek ereje által készülünk fel
arra, hogy belépjünk a Szentek Szentjébe. Hit nélkül, ó, dicsőség Ura,
nem tettél volna értünk csodákat. Mielőtt csodát műveltél volna, azt
akartad, hogy jóságoddal egyesítsük hitünket.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Hálás köszönetemet fejezem ki azoknak az e-vangélium olvasóknak, akik
támogatják e-vangelizációs szolgálatunkat.
Idén már 14 éve, hogy küldöm számotokra az e-vangéliumot. Ez idő alatt
több mint 118 millió e-vangélium üzenetet küldtem el a lista tagjainak.
Évek óta sikeresen működik a meghallgatható e-vangélium, amely
különösen is fontos a látássérültek számára. Egyre többen használják az
okostelefon alkalmazásokat az evangélium napi olvasásához, illetve
hallgatásához. Az Evangélium365 csapatának tagjai Isten dicsőségére
végzik munkájukat, szolgálatukat.
A látássérülteknek és vakoknak egy külön listán küldjük az
evangéliumot. Ők nem a szöveget kapják, hanem csak egy linket, amelyen
meg tudják hallgatni a napi evangéliumot, elmélkedést és imát. A
Bartimeus listára (ő volt a jerikói vak, akit Jézus meggyógyított) úgy
lehet felkerülni, hogy az illető nevét és e-mail címét küldjétek el a
zalalovo@gmail.com címemre, jelezvén, hogy a felírandó személy
látássérült, és szívesen felírom.
Az e-vangéliumot a kezdetek óta kizárólag az olvasók adományaiból
üzemeltetjük és fejlesztjük. Köszönet a támogatóknak, akiknek
köszönhetően valamennyi szolgáltatás ingyenes!
Az új év kezdetén szeretettel kérem, akinek van rá lehetősége,
támogassa 2018-ban is adományával az e-vangelizációt. Magyarországon a
legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Szeretettel kérlek benneteket,
támogassátok naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft.
Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat e jelképes összegnél
többet is. Isten jutalmazza meg nagylelkűségteket!
Köszönettel és szeretettel:
István atya - Horváth István Sándor
2018. január 15.
Adományát az alábbi módokon tudja elküldeni. Köszönjük támogatását!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180115.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum