2018. január 16., kedd

[Napi e-vangelium] 2018-01-16

2018. január 16. - Kedd

Egyszer, amikor az Úr szombaton vetések között járt, tanítványai
útközben tépdesni kezdték a kalászokat. Ezért a farizeusok
megszólították: "Nézd, olyat tesznek szombaton, amit nem szabad!" Jézus
ezt felelte nekik: "Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor
társaival együtt nélkülözött és éhezett? Abjatár főpap idejében bement
az Isten házába, és megette a megszentelt kenyereket, és adott belőle
társainak is, pedig ezeket a kenyereket csak a papoknak volt szabad
megenniük." Majd ezt mondta nekik: "A szombat van az emberért, nem az
ember a szombatért. Azért az Emberfia ura a szombatnak is."
Mk 2,23-28
Elmélkedés:
Továbbra is a farizeusok a kérdezők az evangéliumban, akik újabb
kifogásolnivalót találnak Jézus tanítványainak magatartásában.
Nehezményezik ugyanis, hogy a tanítványok letépik az útmenti kalászokat
és megeszik a magokat. Mindezt munkának tartják, amit szombaton tilos
volna végezni. A kérdésfelvetés és a farizeusi gondolkodásmód mögött
érezzük a túlzást, amely mindenütt hibát keres.
E részlettel Márk evangélista három dolgot szeretne hangsúlyozni.
Először is Jézus tekintélyét. Olyan tanító ő, aki hitelesen nyilatkozik
a törvényekről, helyesen értelmezi azokat, s értelmezése még akkor is
helyesnek minősül, ha az ellenkezik a hagyományokkal. A második
lényeges szempont, hogy Jézus jól ismeri az ószövetségi iratokat, azaz
jogosan tekintik őt tanítónak. A harmadik szempont, hogy kiáll
tanítványaiért, megvédi őket.
A szövegben jól látszik a farizeusok és Jézus gondolkodása közti
különbség. Míg az előbbiek a törvények szőrszálhasogató értelmezésére
és teljesítésére törekszenek, addig Jézus Istennek az emberek felé
megmutatkozó gondoskodását és szeretetét látja a törvényekben,
amelyeket az ember nem kényszerből, hanem Isten iránti szeretetből tart
meg, mert felismeri, hogy ezekkel a szabályokkal és parancsokkal Isten
nem kényszeríteni akar, hanem szelíden vezeti az embert az üdvösség
útján.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Vezesd, ó, Krisztus, valamennyi hűségest a hitben, hogy a keresztény
hit hassa át egész életüket, és bátor tanúságtevőkké tegye őket a világ
előtt üdvözítő küldetésed során, hogy az Egyház tudatos és cselekvő
tagjai legyenek, akik bizonyosak abban, hogy Isten gyermekei és
testvérek minden néppel!
________________________________
Aktuális:
Élő Kenyér gyermekújság
Élő Kenyér újság: ez az én válaszom arra, hogy miként hirdessük a
gyermekeknek az evangéliumot. A gyerekek evangelizálása céljával
alapítottam 2011-ben és készítem munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot,
amely egy misekalauz gyerekek számára. Az újság havonta jelenik meg
minden oldalon színes képekkel. Azoknak ajánlom, akik szeretnének
gondoskodni gyermekük, unokájuk vallásos neveléséről.
2018. januártól teljesen megújult formában jelenik meg az Élő Kenyér.
Az újság tartalmazza a szentmise állandó részeinek szövegét, valamint a
vasárnapok és ünnepek teljes miseszövegeit, mindez színes képekkel
díszítve. A vasárnapi evangéliumhoz van egy gyermekeknek szóló
magyarázat. Található még benne egy ismertetés a címlap szentjéről,
liturgikus naptár, imádságok, továbbá játékos feladatok a vasárnapi
evangéliumhoz és minisztráns kisokos.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a linkre vagy a képre
kattintva:
https://www.evangelium365.hu/webshop/termek/5_elo_kenyer_termekcsalad_g
yermekeknek/1_elo_kenyer_misekalauz/102
Nézzen bele az Élő Kenyér újságba! Mintaoldalak ingyenesen letölthetőek
az alábbi linkre kattintva: Mintaoldalak letöltése
Élő Kenyér jótékonysági előfizetés
Lehetőség van arra, hogy előfizesse az újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem Ön, hanem egy kárpátaljai, erdélyi
vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés a 2018. évre: 8000 Ft. Természetesen kisebb összeggel,
például féléves vagy negyedéves jótékonysági előfizetéssel is lehet
kapcsolódni.
A jótékonysági előfizetőknek köszönhetően az újságot Erdélyben,
Felvidéken, Délvidéken és Kárpátalján élő magyar gyermekek kapják, akik
számára rendkívüli jelentőségű, hogy magyar nyervű, vallásos újságot is
olvashatnak.
Köszönöm mindazok nagylelkű támogatását, akik adományukkal segítik a
határon túli magyar gyermekek vallásos nevelését!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. január 16.
Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az Élő Kenyér jótékonyság 2018.
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: Élő Kenyér jótékonyság 2018.
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: Élő Kenyér jótékonyság 2018.
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: Élő Kenyér jótékonyság 2018.
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni, illetve annak jelzését, hogy az Élő Kenyér jótékonysághoz kéri
a csekket.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180116.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum