2018. január 17., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-01-17

2018. január 17. - Szerda

Egy szombati napon Jézus betért a kafarnaumi zsinagógába. Volt ott egy
fél kezére béna ember. A farizeusok figyelték Jézust, vajon
meggyógyítja-e szombaton. Vádaskodni akartak ugyanis ellene. Jézus
felszólította a béna kezű embert: "Állj ide középre!" Aztán megkérdezte
a körülállókat: "Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet
menteni vagy veszni hagyni?" Ők azonban hallgattak. Erre Jézus szívük
keménységén elszomorodva haragosan végignézett rajtuk, aztán így szólt
az emberhez: "Nyújtsd ki a kezedet!" A beteg kinyújtotta kezét, és
meggyógyult. Erre a farizeusok kimentek, és tanakodni kezdtek a
Heródes-pártiakkal, hogy miként okozhatnák Jézus vesztét.
Mk 3,1-6
Elmélkedés:
Ismét a szombati munkavégzés tilalma, a nyugalom megtartása áll az
evangéliumi történet középpontjában. Most nem a tanítványok, hanem
Jézus magatartása az, ami vitára ad okot a farizeusok részéről. A
helyszín a kafarnaumi zsinagóga, ahol a jelenlévő farizeusok
türelmetlenül figyelik Jézus mozdulatait, kíváncsian várják, hogy mit
fog tenni. Szándékukat egyértelművé teszi az evangélista: vádaskodni
akarnak. A fél kezére béna ember meggyógyítása ugyanis szombati napon
történt és a farizeusi értelmezés szerint a gyógyítás olyan
tevékenység, amely munkának minősül, ezért szombaton, a nyugalom napján
tilos.
Az előző részben megmutatkozott Jézus tekintélye, aki hitelesen
értelmezi a törvényeket. A béna meggyógyítása alkalmával nem szavakkal,
hanem cselekedetével mutatja meg ugyanezt. Az isteni törvények az ember
javát, az életet szolgálják. Amikor Jézus jót tesz egy emberrel,
meggyógyítja őt, azaz az ember érdekében cselekszik, akkor cselekedete
nem minősíthető törvényszegésnek. A gyógyításban ugyanis megmutatkozik
Isten gondoskodó szeretete, az ember megmentésére irányuló irgalma.
Erre irányulnak a törvények és ezt szolgálja az Úr cselekedete is. A
gyógyítás sajátossága, hogy nem valamiféle mozdulattal vagy érintéssel
történik, hanem csupán Jézus szavára megy végbe.
Hiszek-e az Úr szavában, testet és lelket gyógyító erejében?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Mindenható és legjobb Uram, figyelmesen vizsgálom bűneim sebeit,
melyeket már gyermekkorom óta hordok. Sírok, mert haszontalanul telt el
az idő. Erőm nem elegendő, hogy kitartsak a fáradozásban, erőim
hiúságokra pazaroltam. Mivel te vagy minden jóság és irgalom forrása,
hozzád könyörgök kegyelemért és irgalomért, könyörgök, irgalmazz nekem!
Érintsd meg lelkemet szerető kezeddel, hiszen te vagy a legjobb orvos,
vigasztald meg lelkemet, hiszen te vagy a legjobb vigasztaló!
Svéd Szent Brigitta


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180117.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum