2018. január 18., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-01-18

2018. január 18. - Csütörtök, Árpád-házi Szent Margit

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:
A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és
kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak.
A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak
azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s
ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás
hangzott: "Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!" Erre a szüzek mindnyájan
fölébredtek és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat:
"Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!" Az okosak
ezt válaszolták: "Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen.
Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!" Míg azok
vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak,
bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett
a többi szűz is. Így szóltak: "Uram, Uram! Nyiss ajtót nekünk!" De ő
így válaszolt: "Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!"
Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!
Mt 25,1-13
Elmélkedés:
A mai napon ünnepelt Árpád-házi Szent Margit mindössze három esztendős
volt, amikor a domonkos rendi apácák veszprémi kolostorába került.
Szülei, IV. Béla király és felesége a tatárok támadása elől Dalmáciába
menekülvén fogadalmat tettek, hogy születendő gyermeküket Istennek
ajánlják, ha az ország felszabadul a tatárok uralma alól. Ezt a
fogadalmukat teljesítették, amikor Margit Veszprémbe került.
Felnövekedvén a kolostorban megértette, hogy nem csupán szülei
fogadalmának köszönhetően került ide, hanem az Úr Jézusnak is az a
kívánsága, hogy életét ajánlja fel neki. Margit tehát megérti
hivatását, nem hivatkozik királyi származására vagy méltóságára, hanem
egyszerű apácaként a szolgálatot és az engesztelést tartja legfőbb
életcéljának.
Személyében újraéled és felragyog számunkra az evangéliumi okos szüzek
példája, akik felkészülten várják a vőlegény érkezését, ezért
bejuthatnak a menyegzős lakomára, miközben hibázó, felkészületlen
társaik kívül maradnak. Margit fenntartás nélkül és visszavonhatatlanul
Krisztusnak ajánlja egész életét, megérti, hogy a szenvedő Krisztust
akkor tudja a legjobban szolgálni, ha élete engesztelés lesz az
országért és minden nővértársában Krisztusnak szolgál.
Keresem-e hivatásomat? Akarok-e Istennek szolgálni? Kész vagyok-e
életemet egészen Istennek ajánlani?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Irgalmas mennyei Atyánk! A te gyermekeid vagyunk. Segíts úgy élnünk,
hogy méltók legyünk arra, hogy szeretett gyermekednek nevezz bennünket,
és mindig megőrizzük magunkban az istengyermekség kegyelmét. Segíts
minket, hogy irgalmad és megbocsátásod által újjászülessünk! Isten Fia,
Jézus Krisztus, hirdetted és elhoztad nekünk az Atya irgalmát! Taníts
minket alázatra és igaz bűnbánatra! Szentlélek Isten, aki a
kiengesztelődés forrása vagy! Világosíts meg minket, hogy minden
szegényben és rászorulóban Jézust lássuk, akivel jót tehetünk, amikor
irgalmasak vagyunk hozzá!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180118.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum