2017. október 7., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-10-07

2017. október 7. - Szombat, Rózsafüzér Királynője

A hetvenkét tanítvány, akiket Jézus az evangélium hirdetésére küldött,
nagy örömmel tért vissza. "Uram - mondták Jézusnak -, a te nevedre még
a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk." Ő így válaszolt: "Láttam a
sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek,
hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá
legyetek: Semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak
örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább annak
örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben."
Abban az órában Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott:
"Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mivel elrejtetted ezeket a
bölcsek és az okosak elől, és feltártad az egyszerűeknek, így van ez,
Atyám, mert így tetszett neked. Az Atya mindent átadott nekem. Senki
más nem ismeri a Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a
Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni." Jézus azután
tanítványaihoz fordult, és így szólt: "Boldog az a szem, amely látja,
amit ti láttok. Mondom nektek: Sok próféta és király szerette volna
látni, amit ti láttok, de nem látta; szerette volna hallani, amit ti
hallotok, de nem hallotta."
Lk 10,17-24
Elmélkedés:
Papként gyakran hallom a hívektől, hogy azért nem szeretik imádkozni a
rózsafüzért, mert nem látják semmi értelmét az igen hosszú imádkozásnak
és unalmasnak tartják. Magam is megtapasztaltam, hogy a céltalan
imádkozásnak valóban nem sok értelme van, és sokszor szinte teljesen
hiábavalónak tűnik. Ugyanakkor azt is megtapasztaltam, hogy ha egy
egészen konkrét szándékért imádkozom, valamiért, amit nagyon fontosnak
tartok, akkor észre sem veszem az idő múlását, nem nézegetem az órámat,
és nem sajnálom az időmet az imádságra szánni. Ha például lelki
beszélgetések vagy szentgyónások alkalmával azt tanácsolom valakinek,
hogy imádságát ajánlja fel egy bizonyos szándékra vagy meghatározott
személyért, akkor örömmel jönnek vissza, hogy ez valóban működik,
könnyebb így imádkozni. Bizonyára sokan átélték már ugyanezt. És
mindannyiunknak vannak olyan szándékai, amiért fontosnak tartjuk az
imát, mert esetleg már semmi más nem segíthet.
Lehet, hogy Isten nem teljesíti vagy nem úgy teljesíti kéréseinket,
ahogyan azt mi elképzeljük. Talán azért lehet ez így, mert ő jobban
tudja, mi szolgál lelkünk javára. A rendszeres és kitartó imádkozásnak
annyi haszna mindenképpen van, hogy tiszta vízként állandóan átjárva
minket, tisztítja lelkünket, gondolatainkat és érzéseinket. Fedezzük
fel újra a rózsafüzér imádságot, mint tiszta forrásvizet!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Ó Krisztus Jézus, hiszem, hogy igaz Isten és igaz ember vagy. Te vagy
az isteni út, mely végtelen biztonsággal hidalja át azt a szakadékot,
amely elválaszt engem az Istenségtől. Hiszem, hogy szent emberséged
tökéletes és oly hatalmas, hogy engem nyomorúságaim, hiányaim és
gyarlóságaim ellenére el tud vezetni oda, ahol te magad vagy: az Atya
keblére. Add, hogy hallgassak szavadra, kövessem példádat, és soha el
ne szakadjak tőled.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171007.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum