2017. október 2., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-10-02

2017. október 2. - Hétfő

Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a
legnagyobb közülük. Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, odahívott
egy gyermeket, maga mellé állította, és így szólt tanítványaihoz: Aki
befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig
engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb
köztetek, az a legnagyobb. Ekkor János vette át a szót: Mester, láttunk
valakit, aki ördögöt űzött ki a te nevedben. Megtiltottuk neki, mert
nem követ téged velünk együtt. Jézus így válaszolt: Ne tiltsátok meg,
mert aki nincs ellenetek, az veletek van.
Lk 9,46-50
Elmélkedés:
Jézus nem tökéletes és hibátlan emberekből hozta létre közösségét.
Tanítványai és apostolai emberi gyarlóságokkal rendelkeztek, és
küzdöttek is ellenük. Őket is megkísértette időnként a nagyravágyás és
a versengés szelleme, ahogyan erről a mai evangélium bevezető
mondatában olvasunk. Mesterüktől, Jézustól soha nem láttak olyat, hogy
hatalmat igyekezett volna magának szerezni vagy mások felett akart
volna uralkodni. Jézus az egyszerűségnek és a szerénységnek példáját
mutatta nekik.
Az apostolokban lassanként kezdett kialakulni egy kép arról, hogy Jézus
a Messiás. Messiási elképzeléseiket erősen befolyásolta a korabeli
elképzelés, miszerint az eljövendő Messiás egy uralkodó, egy király
lesz. Ha pedig ez így van, akkor a messiás-király uralmában nekik is
helyük, vezető szerepük lesz. Ezen elképzeléseikkel szemben Jézus egy
gyermeket állít eléjük példaképként, aki nem akar és koránál fogva nem
is képes mások felett uralkodni, hanem elfogadja kicsinységét, mások
vezetését és irányítását.
Ezzel a gyermeki lélekkel kell minden tanítványnak engedelmeskednie
Jézusnak és megtanulni tőle az alázatosságot és a szolgálatot. Miként a
gyermek a szüleitől és a felnőttektől tanulja meg a viselkedés
szabályait, ugyanúgy mi, keresztények Jézustól tanuljuk ezt.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram! Kérdést tettél föl, pedig én válaszokat nem tudok. Hitem
megvallása miatt sziklának neveztél, pedig gyenge és kicsinyhitű
vagyok. Azt kérted, tartsam össze az egyházat, pedig sokszor én
rendítem meg alapjait. Nekem adtad a kulcsokat, pedig megnyitni csak te
tudod a szíveket. Krisztus! Tedd hitelessé válaszaimat, formáld
hitemet, erősítsd alapjaimat, nyisd meg szívemet.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171002.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum