2017. október 8., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-10-08

2017. október 8. - Vasárnap, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya

Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű
városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából
való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és
így szólt: "Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb
vagy te minden asszonynál!"
Lk 1,26-28
Elmélkedés:
Isten dicsőségére
Jézus születésének hírüladásából a bevezető részt olvastuk az
evangéliumban, ma Magyarok Nagyasszonya ünnepén. Gábor angyal
köszöntése több, mint egy egyszerű üdvözlés vagy köszöntés, hiszen az
általa mondottak Mária iránti mély tiszteletet és megbecsülést fejeznek
ki. Mária nagysága elismerésére utalnak a szavak, miszerint
"kegyelemmel teljes." Ez a cím azért illeti meg Jézus édesanyját, mert
tökéletesen együttműködött az isteni kegyelemmel, szíve soha nem
távolodott el Isten akaratától és mindenben engedelmesnek bizonyult.
Bűntelen élete elsősorban nem az ő érdeme, hanem Istené, aki elhalmozta
őt kegyelmével. Ugyanakkor mégsem mondhatjuk azt, hogy passzív
szereplőként eltűrte, hogy Isten azt tegyen vele, amit akar. Emberi
akaratát átengedte Istennek, hogy ne a maga erejéből vagy képességeiből
történjen vele bármi, hanem Isten kegyelméből. Isten általunk is nagy
dolgokat képes véghezvinni, ha együttműködünk vele, s engedjük, hogy
kegyelme hasson bennünk és általunk.
A kezdeti csodálkozás és megdöbbenés után Mária megérti és elfogadja
kiválasztottságát, beleegyezik az isteni akaratba, az Úr alázatos és
engedelmes szolgálója lesz. Ez a lelkület teszi őt naggyá. Alaptalan a
félelem, hogy Jézus anyja iránti tiszteletünk elhomályosítja Krisztus
dicsőségét, hiszen soha nem magára akarja irányítani figyelmünket,
hanem Fiára és Fiának üdvözítő tetteire. Mária mindig azt mondja
nekünk, amit egykor a kánai menyegzőn a szolgáknak is: tegyük azt, amit
Jézus mond nekünk!
Szent István király országfelajánlása óta Mária népe, Mária országa
vagyunk, és tapasztaljuk az ő szeretetét, oltalmát és közbenjárását.
Ugyanakkor érdemes Máriától tanulnunk. Aki Krisztushoz tartozik, annak
szeretettel kell fordulnia embertársa felé. Észre kell vennünk az
emberi szükséghelyzetet, ahogyan Mária is észrevette azt a kánai
házaspár ünnepén. És rögtön cselekednünk kell, fel kell ismernünk, hogy
az adott helyzetben mit tehetünk, mire van erőnk, mi az, amivel valóban
használni tudunk a rászorulóknak. Készen kell lennünk arra, hogy
önmagunkat adjuk a másik embernek, szeretetből tegyük ezt, mert ez a
segítségnyújtásnak a leghatékonyabb módja és ez minősül hiteles
tanúságtételnek Isten szeretetéről, amely általunk árad ki a segítségre
szoruló ember felé. Ha a nem hívők azt látják, hogy a keresztény
emberek nem maradnak tétlenek mások nyomorúsága láttán, hanem tudnak
önzetlenül segíteni, tudnak valóban jót tenni, tudnak szeretetből
cselekedni, akkor cselekvésünk Krisztusról szóló tanúságtétel lesz,
amely másokat is tevékeny, cselekvő szeretetre ösztönöz.
Ez a szeretetteljes szolgálat, tevékenység vagy munka, nem csak az
egyes személyek életét teszi szebbé, hanem az országét, a nemzetét is.
Szolgálatunk során örömmel tapasztaljuk meg, hogy jobbá tudjuk tenni a
világot, jobbá tudjuk tenni országunkat. És ha sokan vannak olyanok,
akik ezt a szolgálatot felvállalják és a maguk környezetébe, az
országnak abba a kis részébe, ahol élnek, egy kis békességet visznek,
szeretetet adnak, fényt gyújtanak és reményt ébresztenek, akkor
jócselekedeteik fénye távolabbról is látszani fog. Tegyünk minden jót
Isten dicsőségére és annak reményében, hogy tőle kapunk majd jutalmat!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Boldogságos Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya! Közbenjárásodat és
pártfogásodat nemzetünk oly sokszor megtapasztalta a történelem
folyamán. Magyar elődeink példáját követve a mai nehéz időkben most mi
is nagy bizalommal fordulunk hozzád, és kérjük, hogy oltalmazó kezedet
ne vond vissza tőlünk! Támogass minket, Magyarok Nagyasszonya, hogy
fiataljainknak úgy tudjuk hirdetni Krisztus evangéliumát, hogy örömmel
kötelezzék el magukat a keresztény életre! Támogasd családjainkat, hogy
a változó idők viharaiban ragaszkodni tudjanak azokhoz a családi
értékekhez, amelyekre a nagyobb közösség, a nemzet épülhet! Támogasd a
szülőket, hogy hitelesen tudják megélni és gyermekeiknek továbbadni
keresztény hitüket! Segítsd a gyermekeket és a fiatalokat, hogy ellen
tudjanak állni a könnyelmű élet kísértésének, és mindenkor az igaz
életet és a becsületes munkát válasszák!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171008.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum