2017. október 6., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-10-06

2017. október 6. - Péntek

Jézus egy alkalommal így szólt tanítványai előtt: "Jaj, neked,
Korozain! Jaj, neked, Betszaida! Ha a pogány Tiruszban és Szidonban
történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már rég
szőrzsákban és hamuban tartottak volna bűnbánatot. Ezért Tirusznak és
Szidonnak tűrhetőbb sorsa lesz az ítéleten, mint nektek. És te
Kafarnaum? Vajon az égig emelkedel? Egészen az alvilágig fogsz
süllyedni." Majd így folytatta: "Aki titeket hallgat, engem hallgat; és
aki titeket megvet, engem vet meg. Aki pedig engem megvet, azt veti
meg, aki küldött engem."
Lk 10,13-16
Elmélkedés:
Jézus azzal küldi tanítványait missziós útjukra, hogy adják tovább
tanítását. "Aki titeket hallgat, engem hallgat" - mondja a mai
evangéliumban. Jézus szava csodálatos erővel bír. Szavára az emberek a
bűnbánat útjára lépnek. Parancsoló szavára az embereket megszálló
gonosz lelkek távoznak. A betegek nagy számban jönnek hozzá, hogy szava
gyógyulást hozzon számukra, az eddig mozdulni sem bíró bénák talpra
ugranak és járni kezdenek. Küldő szavára a tanítványok elindulnak, hogy
hirdessék az örömhírt.
Istennek az a célja, hogy szavával, csodáival és rendkívüli jelekkel
bűnbánatra indítsa az embereket. Így próbálja őket figyelmeztetni arra,
hogy hagyják el bűnös útjaikat és térjenek vissza hozzá. Jézus a mai
evangéliumban azoknak a városoknak a lakóit figyelmezteti, amelyekben
csodákat tett, de ezek nem voltak elegendők. Érdekes, hogy bár Isten
mindent megtesz annak érdekében, hogy az emberek megtérjenek, az ember
oly sokszor semmibe veszi ezeket a jeleket és mit sem törődik Isten
szavával. Sokan szinte menekülnek a megbocsátó Isten elől, mert talán
félnek az ítéletétől. Pedig Isten valójában nem elítélni akar, hanem
megmenteni, ezért is ajánlja fel szüntelenül bocsánatát. Vajon engem
mikor ér utol Isten irgalma?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Istenünk! Látjuk és elismerjük, hogy a világban, az Egyházban és
bennünk egyaránt jelen van a jó és a rossz. Isten és a sátán küzd a
lelkünkért, örök sorsunkért. Segíts, hogy minden helyzetben felismerjük
és elutasítsuk a gonosz kísértéseit! Növeld bennünk az életszentség
vágyát, hogy készek legyünk engedelmeskedni neked, teljesíteni
akaratodat! Gyarlóságunk, esendőségünk és bűnre hajló emberi
természetünk ellenére is hozzád tartozunk, és tanításod szerint akarunk
élni. Segítsen minket a te kegyelmed és irgalmad az üdvösségre!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171006.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum