2017. március 30., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-03-30

2017. március 30. – Csütörtök

Egy alkalommal Jézus ezeket mondta a zsidóknak: „Ha én tanúskodom
önmagamról, a saját tanúskodásom keveset ér. Más tanúskodik rólam, (az
Atya), és én tudom, hogy igaz az ő tanúsága, amelyet rólam tesz. Ti
(Keresztelő) Jánoshoz fordultatok, és ő tanúságot tett az igazságról.
Nekem azonban nincs szükségem emberi tanúságra. Ezeket azért mondom, hogy
üdvözüljetek. Égő és világító fény volt János, de ti csak ideig-óráig
akartatok az ő fényében gyönyörködni. Mellettem nagyobb bizonyítékok
szólnak, mint János tanúskodása: az én tetteim, amelyeket az Atya
akaratából cselekedtem. Azok bizonyítják, hogy az Atya küldött engem.
Tehát maga az Atya, aki küldött engem, ő tett tanúságot mellettem. Ti
viszont sem szavát nem hallottátok, sem arcát nem láttátok. De még igéje
sem marad bennetek, mert nem hisztek abban, akit ő küldött. Vizsgáljátok
meg az írásokat, hiszen azt tartjátok, hogy általuk nyertek örök életet!
Éppen az írások tanúskodnak mellettem. Ti mégsem akartok hozzám jönni,
hogy elnyerjétek az (örök) életet. Emberektől nem fogadok el dicsőítést.
Ismerlek titeket. Tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én
Atyám nevében jöttem, de nem fogadtatok el. Majd ha más valaki a saját
nevében jön, azt elfogadjátok. Hogyan hihetnétek ti, akik egymást
dicsőítitek, de nem keresitek azt a dicsőséget, amely Istentől származik?
Ne gondoljátok, hogy én leszek a ti vádlótok az Atyánál. A ti vádlótok
Mózes lesz, akiben pedig reménykedtek. Ha hinnétek Mózesnek, nekem is
hinnétek, hiszen ő rólam írt. Ha azonban az ő írásainak nem hisztek,
hogyan hinnétek az én tanításomnak?"
Jn 5,31-47

Elmélkedés:

Jézus nyilvános működésének kezdetén az első emberek Keresztelő János
tanúskodására kezdenek el hinni, aki az Úr megkeresztelkedésének
jelenetére utalva azt mondta, hogy látta, amint a Lélek leszáll rá. János
határozottan mondja, hogy tanúskodik róla, hogy Jézus az Isten Fia. Az
evangéliumokból ismerjük még többek között Péter apostol vallomását, aki
isteni sugallatra Messiásnak, az Isten Fölkentjének nevezi Jézust, és
Szent Tamás hitvallását, aki az Úr sebeit látva fejezi ki a feltámadt
Krisztusba vetett hitét. A csodák esetében szintén többször találkozunk
azzal, hogy az emberek kifejezik Jézus gyógyító hatalmába és isteni
erejébe vetett hitüket, gondoljunk csak Jairusra, a zsinagóga
elöljárójára, aki lányáért könyörög vagy Bartimeusra, aki a látás
ajándékát kéri az Úrtól.
Ezek mind emberi vallomások, ugyanúgy, mint az egyháztörténelem sok-sok
szentjének tanúságtétele. Az emberi tanúskodások mellett azonban minket
legfőképpen a mennyei Atya tanúsága erősít meg, aki feltámasztotta Jézust
a halálból, valamint a Szentlélek Jézusról szóló tanúságtétele. Az Atya
tanúskodásáról beszél Jézus a mai evangéliumban, hiszen minden csoda,
minden gyógyítás, amit Jézus véghezvisz, az Atya jóságának köszönhető. E
jelekkel igazolja az Atya, hogy Jézus valóban az ő Fia, az ő küldötte.
Vajon tud-e Isten Lelke bennünk és általunk tanúságot tenni Krisztusról és
az ő szeretetéről?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus, te mindig meghallgatsz minket, bár emberi szavaink
nélkül is tudod, hogy mire van szükségünk lelki fejlődésünkhöz. Hittel és
bizalommal fordulunk hozzád, és kérünk, hogy adj meg nekünk mindent, ami
üdvösségünkre szolgál! Köszönettel és hálával tartozunk neked azért, mert
gondunkat viseled és segítesz minket, hogy eljussunk az üdvösségre.

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Friss információ:
Hálás köszönetemet fejezem ki azoknak, akik adományt küldtek a
Tanszercsomag 2017 jótékonysági akcióra, segítve a gyermekek
evangelizációját!

Idén arra kértük a kiosztásért felelős plébánosokat, hitoktatókat és
iskolaigazgatókat, hogy értékeljék a jótékonysági akciót, és osszák meg
velünk tapasztalataikat. Az ő visszajelzéseik alapján valóban lehet
motiválni, főként a bizonytalankodó szülőket egy tanszercsomag ajándékkal,
hogy gyerekkük számára a hitoktatást nagyobb kedvvel válasszák. Az is
kiderült, hogy sok településen vannak rászoruló gyermekek, akik számára
nagy segítség az ingyenes tanszercsomag. Van olyan iskola, amely már
tavaly is kapott tőlünk tanszercsomag adományt, s amelyben a hitoktató
beszámolója szerint több gyermek csak ezeket a tanszereket használja, mert
szüleik rossz anyagi helyzetük miatt nem tudnak iskolai felszerelést
biztosítani nekik. Az ilyen visszajelzéseket olvasva megerősítést kapok,
hogy az általatok felajánlott adományok valóban jó helyre kerülnek.
Szeretettel kérem, támogassátok jótékonysági akciónkat. Az adományokat e
célra 2017. április 10-ig várjuk, hogy még húsvét előtt el tudjuk küldeni
mindenhova.
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2017. március 29.

Az eredeti üzenet:
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 2000
gyermeknek összesen 2000 tanszercsomagot adományoztunk ingyenesen. Ezúton
is hálás köszönetemet fejezem ki az e-vangélium olvasóknak és valamennyi
adományozónak, akik támogatták az akció megvalósulását. A kezdeményezésnek
a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és iskolák részéről, ezért
idén is szeretnénk megvalósítani.

Célunk most is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra
jár, akkor jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre
neveljük őt, bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe,
felkészítsük őt az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül
elérjük családját is.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 2 db vonalas és 2 db négyzetrácsos füzet, 1 db órarend, 8 db
füzetcímke, 1 db vonalzó, 1 db toll és egy 1 db játék. Valamennyi tanszer
egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel díszített,
illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.

Akciónkat úgy időzítjük, hogy a csomagok még az iskolai beíratás előtt
célba érjenek, ezért az adományokat húsvétig (2017. április 16.) várjuk.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a
felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és egyházi
iskolákon keresztül. Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával
jótékonysági akciónkat, hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk
elindítani a hittantanulás útján.

Ön is támogathatja a Tanszercsomag 2017. jótékonysági akciót. 1800 Ft
adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez az összeg a szállítást is
magában foglalja. Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A
tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek
küldjük.

Plébániák vagy iskolák nevében a plébánosok, a hitoktatók vagy az
intézményvezetők igényelhetnek tanszercsomagot a 2017/2018. tanévben első
osztályt kezdő tanulók számára, a rendelkezésre álló (felajánlott)
mennyiség mértékéig.

További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1001
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2017
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2017
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2017. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2017

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170330.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum