2010. május 15., szombat

[Evangelium] 2010-05-15

2010. május 15. - Szombat

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, bizony, mondom
nektek: Bármit kértek majd az én nevemben az Atyától, megadja nektek.
Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és kaptok, hogy
örömötök teljes legyen! Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra,
amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az Atyáról.
Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én
kérem értetek az Atyát. Hiszen az Atya szeret titeket, mivel ti is
szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem. Eljöttem az
Atyától és a világba jöttem. Most elhagyom a világot, és visszatérek az
Atyához.
Jn 16,23b-28

Elmélkedés:

Jézus arra biztatja apostolait, hogy bátran forduljanak kéréseikkel az
Atyához, és ő teljesíteni fogja azokat. Az ember, aki Istennel szemben
sokszor megtapasztalja kicsinységét, de tudatában van Isten
mindenhatóságának, ösztönösen is odafordul kéréseivel ahhoz, akitől reméli
azok teljesítését. Jézus azonban az imának ennél magasabb szintjére
szeretne elvezetni minket, arra az igazi imára, amely az Ő nevében fordul
az Atyához. A Jézus nevében való imádkozás feltételezi, hogy kapcsolatban
vagyunk vele és azt fogjuk kérni, ami az ő akaratának megfelel. Imádságunk
feltétele továbbá az is, hogy szeressük őt. Mindazok kérése teljesül, akik
szeretik Jézust és hiszik, hogy az Atya küldte őt. Kéréseink
teljesítésének alapja Isten irántunk való szeretete, akinek gyermekei
vagyunk.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Ó, én Istenem, én Uram! Hányan vannak, akik örömüket és vigasztalásukat
keresik tebenned, s akiknek kegyelmeket és ajándékokat osztogatsz.
Ellenben nagyon csekély azok száma, akik neked akarnak örömet szerezni, és
mellőzve a maguk érdekét, olyasvalamivel akarnak neked kedveskedni, ami
áldozatukba kerül.
Mert hiszen, én Istenem, tebenned ugyan nem hiányzik a jóakarat, hogy
nekünk kegyelmeket adj; csakis mi követünk el mulasztást azzal, hogy a
kapott kegyelmeket nem használjuk fel a te szolgálatodban, s ily módon nem
kényszeríthetünk téged arra, hogy folyton újabbakat adj.
Keresztes Szent János
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum