2010. május 9., vasárnap

[Evangelium] 2010-05-09

2010. május 9. - Húsvét 6. vasárnapja

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: "Aki szeret engem,
megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és
lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A
tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem
küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a
Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít
titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.
Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a
világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen
hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha
szeretnétek, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb
nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd
bekövetkezik, higgyetek."
Jn 14,23-29

Elmélkedés:

Aki szeret
"Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Aki nem szeret, az nem tartja
meg tanításomat" - hallottuk Jézus szavait a mai evangéliumban (Jn
14,23-24). Tanítás, tanulás, iskola. Olyan szavak ezek, amelyeket a
legtöbb gyermek a nyári szünetre készülve már most szeretne elfelejteni.
De a vakációig még van egy hónap, s érdemes volna belehúzni a tanulásba,
hogy jó legyen az év végi bizonyítvány. Azoknak a gyermekeknek és
fiataloknak, akik még diákéveiket töltik vagy éppen ezekben a napokban
érettségiznek, szeretnék bátorításként egy kis történetet mondani. Lázár
Ervin, a gyermektörténeteiről jól ismert magyar író, a Hóban című
novellájában írja le a következő esetet. Egy hideg téli napon, amikor már
a reggeli kemény, zord idő előre jelezte, hogy nagy hóvihar van
készülőben, a tanyán élő gyermeket szülei a szokott időben felkeltik és
elküldik az iskolába. A gyerek aztán a nagyszünetben véletlenül meghallja,
amint tanító nénije meglehetősen méltatlankodva éppen őróla és szüleiről
beszél az igazgatónak: "Ezt a kis tanyasi gyereket ebben a rossz időben is
elengedték az iskolába. Milyen emberek a szülei?" Az igazgató
elgondolkozott egy rövid ideig a kérdésen, aztán ezt mondta a tanítónak:
"Derék emberek. És a gyerek is az lesz." A történet tanulsága, hogy nem
buta kifogásokat kell keresni, hogy miért nem megyünk iskolába vagy miért
nem tanulunk. Azért kell tanulnia minden gyermeknek, hogy becsületes,
derék ember váljon belőle.

Továbbgondolva a történetet, ugyanez igaz a templomra, a szentmisére
járásra vonatkozóan is. Mert iskolába még csak elengedik a szülők a
gyermeket, ha esik az eső, de a templomba már nehezebben. Még szemerkélő
eső sem kell, elég, ha a távolban megjelenik néhány sötétebb felhő, máris
kéznél van a kifogás, hogy miért marad el a szentmise. Pedig a gyermek
fejlődéséhez szükséges a lelki növekedés is. Ahhoz, hogy becsületes, derék
ember váljon belőle, szükséges, hogy a jó Istent is megismerje és
megszeresse.

"Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Aki nem szeret, az nem tartja
meg tanításomat" - mondja Jézus. Minden pedagógus és szülő tudja, hogy a
gyermek akkor szeret egy tantárgyat, ha szereti a tanárt is. Ha nem szeret
egy tanárt, akkor nem fogja szívesen tanulni a tanár által oktatott
tárgyat. Ez természetesen a hittanra, a hitoktató és a tanuló kapcsolatára
is vonatkozik. De még inkább érvényes Jézussal való kapcsolatunkra. Azért
ismerkedünk meg Jézussal, hogy megszeressük őt, s általa megismerjük és
megszeressük Istent, a mi mennyei Atyánkat. Jézus azonban nem elégszik meg
azzal, hogy megtanuljuk tanítását! Ennél sokkal többet kér tőlünk: tartsuk
meg mindazt, amit tanít nekünk! És a tanítása szerinti életünk mutatja
majd meg azt, hogy valóban szeretjük-e őt. Ha megtartjuk tanítását, akkor
szeretjük Jézust, de ha elutasítjuk, akkor valójában nem él bennünk az
iránta való szeretet.

Néhány évvel ezelőtt, egyik régebbi tanítványom, akit szokásunknak
megfelelően most is nevezzünk Eszternek, éppen érettségizett. A ballagás
utáni napokban sok bátorításra volt szüksége. Jó tanuló volt, de mégis
félt egy kicsit, mert a felnőtté váló ember számára az érettségi az első
komoly próbatétel. Emlékszem rá, hogy a magyar érettségi után, estefelé
még mindig izgatottan mesélte, hogy reggel, a tételek kiderülésekor,
hogyan gondolkozott azon, hogy az Ady költészetében megjelenő új
érzésvilágot, Vörösmarty Mihályt vagy novellaelemzést válasszon. De a
következő napok is a tanulás és feszültség jegyében teltek Eszter számára,
s amikor minden sikerült, akkor jött csak a nyugalom. Jézus iskolájában
viszont folyamatos a tanulás, mindennaposak a próbatételek, és
tulajdonképpen sosem mondhatjuk, hogy már mindent tudunk, már mindent
teljesítettünk. A Jézustól való tanulás, a szeretet elsajátítása nem lehet
kényszer senki számára. Aki szereti Jézust, az tanul tőle és megtartja
tanítását. Aki nem szereti őt, az nem él tanítása szerint. De ebben
mindannyian szabadok vagyunk.

Befejezésül térjünk még vissza egy gondolat erejéig a rossz időben is
iskolába induló gyermek példájához. A szülő indítja el, engedi el. Az
útnak indítás, az elengedés a szeretet jele. Butaság volna azt gondolni,
hogy felelőtlenségből indítja el a szülő gyermekét az iskolába, a világba,
az életbe, ahol számos veszély fenyegeti. A veszély kockázatát is
vállalnia kell annak, aki becsületes és derék ember, becsületes és jó
keresztény akar lenni. S a veszélyek között sokszor ott van a szeretet
megtagadásának kockázata is. A növekedést, a szeretetben való növekedést
az Úr adja. Ez Isten ajándéka. Aki szereti Jézust, az megtartja tanítását.
Aki szereti Jézust, nem keres kifogásokat, nem menekül el embertársai és
önmaga elől, hanem megtartja tanítását.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, Jézus, te magad vagy a szeretet! Taníts engem az egyetlen leckére, a
szeretet gyakorlására. Soha nem felejtem, hogy te a végsőkig elmentél a
szeretetben. Atyád és az emberek iránti szeretetből áldoztad fel magadat,
megmutatván számunkra, hogy a szeretet nem szavakat kíván, hanem odaadást
és hűséget. Úgy akarok élni, ahogy te éltél, s úgy akarok szeretni,
ahogyan te szeretsz engem!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum