2010. május 10., hétfő

[Evangelium] 2010-05-10

2010. május 10. - Hétfő

Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz: Ha eljön a Vigasztaló,
akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd
tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől
fogva velem vagytok! Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok.
Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból. Sőt eljön az óra, amikor
mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek, így
tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az Atyát, sem engem. Ezeket
azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy
előre megmondtam nektek.
Jn 15,26 - 16,4a

Elmélkedés:

A keresztényekre váró üldözésekről beszél Jézus a mai evangéliumban.
Bizonyára nem egy meghatározott időre gondolhatott, hiszen tudhatta, hogy
ez a jövőben bármely korban előfordulhat. Aki nem a hite szerint él, s
vallásosságának semmilyen külső jele sincs, annak nem kell attól tartania,
hogy bárki is megtudja róla, hogy keresztény, s emiatt üldözné.
Azokat az embereket érheti üldözés a világ részéről, akik nem szégyellik
Krisztushoz tartozásukat, keresztényként élnek a világban, s ez látható
is. A tanúságtevő keresztényeket érhetik tehát elsősorban a
megpróbáltatások. Az Úr mindenekelőtt azt kéri tőlünk, követőitől, hogy az
Ő szeretetéről és megbocsátó irgalmáról tegyünk tanúságot az emberek
előtt. Jézus figyelmeztetése azonban ennél tovább megy, hiszen azt
olvashatjuk ki belőle, hogy az üldözések és megpróbáltatások ellenére is
hűségesen ki kell tartanunk mellette, és folytatni kell a tanúságtételt.
Ebben a tanúskodásban azonban soha nem hagy magunkra Isten, hiszen az Atya
lelki megerősítésünkre Szentlelkét adja nekünk, aki maga is tanúságot tesz
Isten Fiáról.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Imádság szeretetért
Uram Jézus Krisztus, esengek: olvasszon föl magába
Szerelmed lángoló, édes mézzel-folyó nagy hatalma!
Hogy szerelmed szerelmébe haljak bele;
mert szerető szereteted értem kínhalált szenvedett.
Assisi Szent Ferenc
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum