2018. május 12., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-05-12

2018. május 12. - Szombat

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, bizony, mondom
nektek: Bármit kértek majd az én nevemben az Atyától, megadja nektek.
Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és kaptok, hogy
örömötök teljes legyen! Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az
óra, amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az
Atyáról. Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt
nektek, hogy én kérem értetek az Atyát. Hiszen az Atya szeret titeket,
mivel ti is szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem.
Eljöttem az Atyától és a világba jöttem. Most elhagyom a világot, és
visszatérek az Atyához.
Jn 16,23b-28
Elmélkedés:
Jézus búcsúbeszédének mai részletéből kiderül, hogy az Atya szereti a
Krisztushoz tartozó tanítványokat és teljesíti kéréseiket, amelyeket a
Fiú nevében intéznek hozzá. A tanítványok örömét teljessé teszi a
mennyei Atyának ez az ajándéka. A teljes öröm a Szentlélek bennünk
végzett munkájának gyümölcse. A Szentlélek átalakítja szívünket és
lelkünket, Krisztushoz tesz minket hasonlóvá, hogy azon a lelki úton
haladhassunk, amely az Atyához vezet, illetve amely úton helyesen
ismerjük meg magunkat és megnyílhatunk embertársaink felé a szeretet
gyakorlásában. E lelki úton újra felfedezzük, megtapasztaljuk az Atya
felénk áradó szeretetét, amely a megváltásban éri el tetőpontját, és
amely ismételten testet ölt bűneink megbocsátásában. Ha engedjük, hogy
a Szentlélek őszinte bűnbánatra indítson minket, mégpedig Isten iránti
szeretetből fakadó bűnbánatra, akkor meg fogjuk érezni annak örömét,
hogy Isten eltörli, megbocsátja bűneinket.
A részlet utolsó szavai megvilágítják a Krisztusban való hit tartalmát.
Hisszük, hogy az Atyától jött el a világba. Hisszük, hogy az Atyának
engedelmeskedett, amikor vállalta a szenvedést és a halált. Hisszük,
hogy Jézusnak az Atya iránti engedelmessége és önfeláldozása szerezte
meg számunkra a megváltást. Hisszük, hogy az Atya támasztotta fel őt a
halálból. Hisszük, hogy mennybemenetelével az Atyához tért vissza.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Úr Jézus, aki Palesztina útjain zarándokolva kiválasztottad és
meghívtad az apostolokat, és azzal bíztad meg őket, hogy hirdessék az
evangéliumot, a híveknek jó pásztorai legyenek, és ünnepeljék az
istentiszteletet, add, hogy ma se hiányozzon Egyházadból a sok szent
pap, aki mindenkihez elviszi halálod és feltámadásod gyümölcseit.
Szent II. János Pál pápa


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180512.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum