2018. május 11., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-05-11

2018. május 11. - Péntek

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, bizony, mondom
nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti
szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor
szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája; de amikor megszülte
gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember
született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd
viszontlátlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki
sem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több
kérdeznivalótok tőlem.
Jn 16,20-23a
Elmélkedés:
Jézus világosan látja, hogy búcsúbeszéde, távozásáról és az azt követő
időkről szóló kijelentése szomorúsággal tölti el tanítványait, ezért
igyekszik őket megvigasztalni. Megérteti velük, hogy jól ismeri
gondolataikat és érzéseiket, és azt is látja előre, hogy milyen
nehézségekkel kell majd szembenézniük távozása után. Ismét említésre
kerül a Krisztushoz tartozó hívő közösség és a hitetlen világ
szembenállása, amely tulajdonképpen annak folytatása, ahogyan az Urat
fogadta a világ. Egyesek, akik korábban ellenfelei voltak, örülni
fognak halálának, mert úgy vélik majd, hogy sikerült végleg
megszabadulniuk a vándortanítótól, aki újításaival sok kellemetlenséget
okozott nekik. Ők akkor is örülni fognak majd, amikor a hitújító halála
után ügye veszni látszik.
A krisztusi tanítványok szomorkodásának oka egyrészt az Úr távozása,
másrészt az őket érő támadások, üldözések. Szomorúságuk azonban nem
lesz végleges, mert örömre fog fordulni. E fordulatot ahhoz hasonlítja
Jézus, hogy a szülő asszony fájdalma is örömre változik. Áthatja őt az
anyai öröm, amely maradandó és amely elfeledteti a korábbi
nehézségeket, fájdalmakat. A tanítványoknak is ilyen örömben lesz
részük, hiszen a Jézus halála miatti szomorúságuk után a feltámadt
Úrral való találkozás öröme fogja eltölteni őket.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenem, ma meg akarom ismételni ígéretemet, amelyet a keresztségben
fogadtam: ellene mondok az ördögnek, a világnak, az érzékiségnek, a
pompának, a test kívánságainak. Igen, ebben a szándékomban egyúttal
neked szentelem egész lelkemet minden erejével, és testemet minden
képességével.
Szalézi Szent Ferenc


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180511.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum