2018. május 8., kedd

[Napi e-vangelium] 2018-05-08

2018. május 8. - Kedd

Búcsúbeszédében Jézus ezt mondta tanítványainak: "Most elmegyek ahhoz,
aki küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová mégy. De mivel ezt
mondtam nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot
mondom: Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a
Vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt
nektek. Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról
és az ítéletről. A bűnről: mert nem hittek bennem. Az igazságról: mert
az Atyához megyek, és már nem láttok engem. Az ítéletről: mert a világ
fejedelmét már elítélték."
Jn 16,5-11
Elmélkedés:
A Szentlélek megígérése után Jézus beszédének hangulata ismét a
búcsúzás felé hajlik. Jézus tudja, hogy nem maradhat személyesen itt
ebben a világban. Az Atyától jött el, az ő küldötteként tevékenykedett,
tehát földi küldetése azzal fog befejeződni, lezárulni, hogy visszatér
az Atyához. Az elmenetelében, távozásában nem azt kell látnunk, hogy
nincs többé köztünk személyesen, hanem azt, hogy hazatért, visszatért a
mennyei Atyához. A tanítványok még nem értik egészen, hogy mire gondol,
amikor elmenetelről beszél, de nem is kérdezik őt erről. Ők inkább
átengedik magukat a távozás miatti pillanatnyi szomorúságnak és nem
gondolnak a távolabbi jövőre. Jézus azzal magyarázza távozásának
szükségességét, hogy addig nem jöhet el a világba a Szentlélek, nem
erősítheti, nem vigasztalhatja tanítványait.
Amikor Jézus távozására és a Szentlélek eljövetelére gondolunk, akkor
nem helycseréről van szó, mintha eddig Krisztus képviselte volna az
Atyát a világban, mostantól pedig a Szentléleknek lesz ez a szerepe.
Sokkal inkább az üdvösségtörténet beteljesedését kell ebben látnunk.
Krisztus eljött, véghezvitte a megváltás művét, távozása után pedig
megkezdődik az Egyház ideje, a hit és a tanúságtétel korszaka, amelyben
mindvégig velünk van a Szentlélek. Az Egyház tagjaiként örülnünk kell
Jézus távozásának, hiszen így utat mutat nekünk az Atya felé, az örök
életre.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Te egykor parancsba adtad az apostoloknak, hogy
elmenvén az egész világra tegyenek minden embert tanítványoddá és
kereszteljék meg őket. Az Egyház, amelynek tagja vagyok, minden korban
ezt a parancsot igyekszik teljesíteni, tehát parancsod és kérésed nekem
is és minden keresztény embernek szól. Segíts minket, hogy - miközben
hittel valljuk a három isteni személyt - éljünk is egységben az
Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel! Segíts minket életünk során, hogy
eljussunk az örökkévalóságba!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180508.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum