2018. április 19., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-04-19

2018. április 19. - Csütörtök

A kenyérszaporítás utáni napon Jézus így szólt a sokasághoz: "Senki sem
jöhet hozzám, ha nem vonzza az Atya, aki küldött engem. Én feltámasztom
őt az utolsó napon. A prófétáknál ezt olvassuk: "Mindnyájan Isten
tanítványai lesznek." Mindaz, aki hallgat az Atyára, és tanul tőle,
hozzám jön. Nem mintha az Atyát látta volna valaki. Csak aki Istentől
való, az látta az Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz
bennem, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok
mannát ettek a pusztában, és mégis meghaltak. Itt a mennyből
alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok a
mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A
kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a világ életéért."
Jn 6,44-51
Elmélkedés:
A kenyérszaporításkor Jézus földi kenyeret adott az embereknek. Ezt
követően a mennyei kenyérről beszél, amely lelki táplálék. A
hallgatóság elcsodálkozott, amikor Jézus kijelentette, hogy ő az örök
élet kenyere, és az ő teste valóban táplálék. Az Úr szavai
nagycsütörtökön, az utolsó vacsorán valósultak meg első alkalommal.
Azóta az általa mondottakat és tetteket megismételve minden
szentmisében valóságosan megjelenik az átváltoztatott kenyérben és
borban.
Az Oltáriszentséggel kapcsolatban kettős feladatunk van. Egyrészt
hinnünk kell, hogy az Eucharisztia valóban Krisztus teste, másrészt
táplálkoznunk kell ezzel a kenyérrel. Ebből a kenyérből él és
táplálkozik az Egyház s minden hívő, aki az Egyházhoz, a krisztusi
közösséghez tartozik.
A szentmisében az átváltoztatást követően hitünk szent titkának
nevezzük az Oltáriszentséget. Titokzatos a történés, amikor a miséző
pap szavára a kenyér az Úr testévé, a bor az ő vérévé változik át, de
titokzatos a mi Urunk jelenléte is az átváltozott kenyérben és borban.
Mindezt nem láthatjuk, hanem hittel tudjuk elfogadni, itt az emberi ész
és értelem, az emberi érzékelés korlátokba ütközik. Az átváltoztatásban
az Egyház hite fogalmazódik meg, amely magába foglalja az én személyes
meggyőződésemet, hitemet arról, hogy Krisztus valóságosan jelen van az
Oltáriszentségben.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, te imádkoztál tanítványaidért, hogy mind az idők végéig egyek
legyenek, amint te egy vagy az Atyával és az Atya veled. Nézz le, Uram,
részvéttel arra a sok szakadásra, mely azok között éktelenkedik, akik
tiednek vallják magukat, és vezesd haza őket abba a közösségbe, amelyet
te alapítottál kezdetben: szent, katolikus, apostoli Egyházadba. Hogy
amint az égben egy a szentek egysége, idelenn is csak egy legyen,
szentséges neved megvallásában és dicséretében.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Nagy öröm a magyar katolikus Egyház és minden hívő számára, hogy 2018.
május 1-jén Szombathelyen lesz Brenner János vértanú pap boldoggá
avatása. Az eseményről információk itt olvashatóak:
https://brennerjanos.hu/
Könyv Brenner Jánosról
A boldoggá avatás alkalmára ajánlom szeretettel Brenner János atyáról
szóló könyvemet, amelyből a gyerekek megismerhetik János atya
példamutató életét.
A könyvről további információ az alábbi linken az Evangélium365
webáruházban található, ugyanitt megrendelhető:
https://www.evangelium365.hu/webshop/termek/4_gyermekkonyvek/81
Brenner János üvegablak megáldása Zalalövőn
A boldoggá avatás utáni szombaton, 2018. május 5-én a Zalalövői
templomban János atya még élő pap testvére, Brenner József atya mutat
be szentmisét 10 órai kezdettel. A szentmise keretében ő áldja meg a
templom új üvegablakát, amely Boldog Brenner Jánost ábrázolja. A
boldoggá avatást megelőzően nem lehetett még János atyát szentként,
glóriával ábrázolni, ezért ez az üvegablak lesz az első olyan művészeti
alkotás, amely őt mint az Egyház által boldogként tisztelt személyt
ábrázolja.
Az ünnepségre szeretettel hívom az e-vangélium olvasóit! Kérem, hogy
aki el tud jönni, jelezze ezt a zalalovo@gmail.com címen, hogy tudjuk a
várható vendégek számát. Köszönöm!
A Boldog Brenner Jánost ábrázoló színes üvegablak a hívek adományából
készül. Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával ezt az új
művészeti alkotást!
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. április 19.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja a Brenner János üvegablakot! E célra
szánt adományát a következő módokon küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Brenner János üvegablak
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Brenner János üvegablak
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Brenner János üvegablak támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Brenner János üvegablak


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180419.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum