2018. április 16., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-04-16

2018. április 16. - Hétfő

A csodálatos kenyérszaporítás utáni napon a Genezáreti-tó túlsó partján
maradt népnek eszébe jutott, hogy csak egy bárka volt ott. Tudták, hogy
Jézus nem szállt a bárkába tanítványaival; tanítványai ugyanis egyedül
hajóztak el. Közben Tibériásból több bárka jött a hely közelébe, ahol
az Úrtól megáldott kenyeret ették. Amikor tehát a nép nem találta
Jézust, sem a tanítványait, bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba,
hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták,
megkérdezték tőle: "Mester, mikor jöttél ide?" "Bizony, bizony, mondom
nektek - felelte Jézus -, nem azért kerestetek, mert csodajeleket
láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. Ne olyan
eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad
az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek, - őt ugyanis az Atya
igazolta." Erre megkérdezték tőle: "Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző
dolgot cselekedjünk?" "Istennek az tetszik - válaszolta Jézus -, ha
hisztek abban, akit küldött."
Jn 6,22-29
Elmélkedés:
A kenyérszaporítás után az emberek így fordulnak Jézushoz: "Mit
tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?" (Jn 6,28). Ehhez
hasonlót kérdezett az az ifjú, aki egy alkalommal Jézussal találkozott:
"Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" (Mt 19,16). Jól tesszük,
ha mi is megkérdezzük: Mit kell tennem az üdvösség, az örök élet
elnyerése érdekében? Nem mindegy, hogy kihez fordulok ezzel a
kérdéssel, kitől várom a választ. Egyedül Jézus Krisztust érdemes
megkérdezni a legfontosabbról, az üdvösségről, mert az örök élet igéi
nála vannak. Ő a leghitelesebb választ adja, mert ő az üdvösség
egyedüli közvetítője.
Az evangélium kapcsán érdemes figyelnünk az emberek belső, lelki
fejlődésére. Először a csodát tevő Jézust keresik, aki kenyeret adott
nekik. Második lépésként odáig jutnak, hogy Isten akaratát keressék. E
lépéseket nekünk is meg kell tennünk. Ha megtaláljuk Jézust, az ő
tanítása és példája megmutatja nekünk, hogyan ismerhetjük meg Isten
szándékát és hogyan valósíthatjuk meg azt életünk során. A Jézusban
való hit útján elindulva és ővele járva eljuthatunk mennyei Atyánkhoz.
Jézus azt kéri az őt kereső emberektől, hogy mindig a mennyei Atya
tetszését keressék és legfőbb szándékuk az örök élet elnyerése legyen.
Keresem-e Isten tetszését? Kedvét leli-e Isten bennem, az ő
gyermekében? Törekszem-e az örök életre?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Feltámadt Urunk, Jézus Krisztus! A veled való találkozás egykor
megerősítette az apostolokat a szeretetben. Új hit és új remény ébredt
bennük. Új erőre gyulladtak a te szeretetedtől, majd pedig pünkösdkor
megkapták a Szentlélek ajándékát, hogy erős lélekkel végezzék az
evangélium hirdetését és az emberhalászatot. Új élet kezdődik számomra
is. Adj nekem erőt ahhoz, hogy végigfussam pályámat, és teljesítsem azt
a feladatot, amelyet rám bízol, hogy tanúságot tegyek az evangélium
igazságáról a reményvesztett embereknek.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180416.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum