2018. április 17., kedd

[Napi e-vangelium] 2018-04-17

2018. április 17. - Kedd

Abban az időben, amikor Jézus az örök élet kenyeréről beszélt, így
szóltak hozzá a tömegből: "Hadd lássuk, milyen csodát művelsz, hogy
higgyünk neked! Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában,
amint az írás mondja: Égből való kenyeret adott enni nekik." Jézus így
felelt: "Bizony, bizony, mondom nektek; nem Mózes adott kenyeret az
égből, hanem Atyám adja az igazi mennyei kenyeret. Az az Isten kenyere,
amely leszállt a mennyből, és életet ad a világnak." "Uram - kiáltották
-, add nekünk mindig ezt a kenyeret!" Jézus így válaszolt: "Én vagyok
az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz,
nem szomjazik sohasem."
Jn 6,30-35
Elmélkedés:
Az ószövetségi időkben az Egyiptomból való szabadulás után, a pusztai
vándorlás idején az Istentől kapott manna az életet jelentette a
választott népnek, ez volt szinte egyetlen táplálékuk a pusztában,
enélkül éhen haltak volna. Isten pedig a manna révén megmutatja, hogy
gondoskodik övéiről, az ő népéről.
Erre a múltbeli csodára emlékeztette az embereket a Jézus által tett
csoda, a kenyérszaporítás, de ez mégsem volt elég számukra, hanem újabb
jelet követelnek, amely alapján hihetnek Jézusban. Jelet akarnak látni,
amely igazolja, hogy valóban ő a Messiás. Milyen szándék lehet kérésük
hátterében? Ha jó szándékú volt a kérés, akkor tényleg hinni akartak.
Ha viszont rossz szándékkal kérték ezt, akkor bizonyára próbára akarták
tenni Jézust és abban bíztak, hogy nem tud újabb csodát tenni. Talán ez
utóbbi a valószínűbb, hiszen Jézus nem teljesíti a kérésüket. Ennek az
lehet az oka, hogy ő nem a csodaváró emberi elvárásoknak akar
megfelelni, hanem mindig a mennyei Atya akaratát teljesíti, valamint
messiási kilétét még nem akarja felfedni.
Jézus elutasítja a kérést, de tanítást ad a mennyei kenyérről, amelyet
az Atya ad az embereknek. Ez a kenyér ő maga, az ő valóságos teste,
amelyet az Oltáriszentségben vehetünk magunkhoz, mint az élet és az
örök élet táplálékát. Az egykori manna előképe az élő kenyérnek, az
Oltáriszentségnek. Ha Krisztus testével táplálkozunk, akkor eljutunk az
örök életre.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Hála neked, szentséges Atyánk, mert megadod nekünk, hogy látható
szentélyt építsünk, mely Isten és ember kegyelmi kapcsolatának
csodálatos jelképe és színhelye: ide várod jóságos szívvel az élet
zarándokútját járó népedet. Híveidből is itt építesz magadnak élő
templomot, és itt gyarapítod világszerte elterjedt Egyházadat, hogy
Krisztus titokzatos testévé váljék, és mennyei Jeruzsálemmé legyen
végül, mint valóra vált béke-látomás. Ezért szentjeid boldog seregével
együtt a dicsőség templomában magasztalunk téged.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180417.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum