2018. február 14., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-02-14

2018. február 14. - Hamvazószerda

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Vigyázzatok!
Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei
Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne
kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az
utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek, ezzel
már meg is kapták jutalmukat. Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja bal
kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és
akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor
pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik
szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon
állva imádkozni! Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat.
Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben
imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.
Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák, mint a képmutatók! Keserű arcot
mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom
nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te böjtölsz,
illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék
észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a
rejtekben is lát, megfizet neked.
Mt 6,1-6.16-18
Elmélkedés:
A mai nappal, hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjt, a húsvéti
előkészület ideje. Lelki zarándoklat ez az időszak számunkra Krisztus
keresztjéhez, majd pedig az üres sírjához. Az úton elkísér minket Jézus
tanácsa: újítsuk meg imaéletünket, legyünk készségesek az adakozásra, a
szegények megsegítésére, valamint a böjt segítségével korlátozzuk
kívánságainkat, igényeinket. Erről a három dologról, a helyes imáról,
az adakozásról és a böjtölésről szól a mai evangélium. Mindhárom
esetében Isten tetszését szeretnénk elérni és nem az emberek szemében
akarunk nagyobbnak látszani.
A nagyböjti időszak alkalmas arra, hogy kifejezzük Istennek hálánkat a
megváltásért. Isten üdvözítő jelenlétét közöttünk és az élet nehézségei
közepette akkor fogjuk észrevenni, ha megtérünk és bűnbánatot tartunk.
Isten fáradhatatlanul hív minket arra, hogy tartsunk bűnbánatot, vegyük
észre, hogy a bűn levertté tesz minket, a mélybe taszít, s egyedül
Isten irgalma képes minket felemelni. Isten megmutatja számunkra az
utat az ő szeretete felé, amely annak jele, hogy mindig gyermekeiként
tekint ránk. Legyen ez a most kezdődő nagyböjti zarándokút mindannyiunk
számára a megtérés útja! Találjunk vissza az irgalmas Atya házába, aki
mindenkor megbocsát! Találjunk rá Krisztusra, aki az új élet
teljességét nyújtja nekünk! Találjunk rá a Szentlélekre, aki a lelki
megtisztulás és megújulás forrása!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus, a te küldötted vagyok, ezért mindenkor a te örömhíredet
akarom továbbadni és rólad akarok tanúságot tenni. A te szereteted és
irgalmad jele szeretnék lenni a világban, naponta gyakorolva az
irgalmas szeretet cselekedeteit. Mindent a te nevedben akarok tenni,
hogy te győzz a rossz és a gonosz felett. Vezess engem Szentlelked
által, aki indít és megerősít engem és az egész Egyházat a küldetésben!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180214.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum