2018. február 16., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-02-16

2018. február 16. - Péntek

Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték
tőle: "Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te
tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt?" Jézus így felelt nekik:
"Vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a
napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek."
Mt 9,14-15
Elmélkedés:
A nagyböjti időszak arra hív minket, hogy Krisztus halálának és
feltámadásának titkát szemlélve rátaláljunk a vele való egyesülésre,
teljes egységre. Ez az idő jó alkalom arra, hogy megújítsuk vallási
életünket. Ennek része az imaélet megújítása, hogy imádságunk ne
maradjon felszínes, ne merüljön ki csupán evilági dolgok kérésében,
hanem egész életünket átjárja Isten szava s akarata. A megújulás másik
területe az adakozás, a szegények megsegítése, amelyet a Biblia
szóhasználata szerint alamizsnálkodásnak is nevezünk. Ennek helyes
módja, ha nem csupán feleslegünkből adakozunk, hanem valóban
nagylelkűen segítjük a nehéz körülmények között élőket. A harmadik
terület pedig a böjtölés, amiről a mai evangéliumban is szó esik. A
testi kívánságok fékezése, korlátozása azt a célt szolgálja, hogy
jobban oda tudjunk figyelni a lelki szükségletekre és azokra az
ajándékokra, amelyeket Isten ad nekünk lelki épülésünkre. Ne féljünk a
lemondástól, ne féljünk az áldozatvállalástól!
E nagyböjti gyakorlatok, lehetőségek segítsenek minket abban, hogy még
buzgóbban és még nagyobb bizalommal forduljunk az irgalmas Isten felé!
Az irgalmas Isten állandó közeledése és közelsége segítsen minket, hogy
egyre nagyobb örömmel fogadjuk el Krisztus szeretetét és nagylelkűen
adjuk azt tovább embertársainknak.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Fogadd szívesen, Uram, Istenem, fölajánlásomat és végtelen
dicséretedre, fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat,
hiszen ezek kijárnak neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas
vagy. Ezzel fordulok hozzád és szeretnék hozzád fordulni minden nap,
minden időben, és arra kérek minden mennyei lelket, minden benned
hívőt, hogy velem együtt adjon hálát neked és dicsőítsen téged.
________________________________
Aktuális:
E-vangélium terjesztése
A nagyböjti időszak elején szeretettel kérlek benneteket, az
e-vangélium olvasóit, ajánljátok barátaitoknak és ismerőseiteknek az
e-vangéliumra való feliratkozást. Szeretném, ha a húsvéti előkészület
ideje sokak számára jelentené azt, hogy rátalálnak Isten üzenetére.
Segítsétek ezt nagy buzgósággal! Feliratkozni ezen az oldalon lehet:
www.evangelium365.hu
Kérem, ajánljátok azt is, hogy az Evangélium365 applikáció ingyenesen
letölthető okostelefonra az AppStore vagy a GooglePlay áruházakból.
Akinek az ismerősei közül többen is szeretnének feliratkozni, kérem,
küldje el a zalalovo@gmail.com címemre a feliratkozni szándékozók nevét
és e-mail címét, és felírom őket. Kérem, hogy csak olyan személyek
címét küldjétek, akik valóban kérik azt, hogy minden nap megkapják
e-mailben az e-vangéliumot.
Az idei évben is felajánlok egy kis ajándékot azoknak, akik lelkesen
terjesztik az evangéliumot. 2018. február 15-től 28-ig minden nap
megkérdezek egy új feliratkozót, hogy ki ajánlotta neki az
e-vangéliumot és az ajánlónak elküldöm ajándékba az Örök evangélium
című három kötetes könyvemet (összesen 14 db könyvet). Köszönöm, hogy
terjesztitek az e-vangéliumot!
Nagyböjti kampány
Az idei nagyböjtre azt tervezzük, hogy egyetemeken és felsőoktatási
intézményekben terjesztjük az Evangélium365 lehetőségét. Szeretnénk a
fiatalokat megszólítani Krisztus üzenetével. Szeretnénk számukra
felvillantani azt, amivel a szívük mélyén foglalkoznak és buzdítani
őket, hogy olvassák minden nap Jézus tanítását, amely választ ad
kérdéseikre. Központi helyeken, közösségi tereken és kollégiumokban
tervezzük plakátok kihelyezését, valamint szentírási üzeneteket
tartalmazó kilincsakasztókat és post-iteket készítünk, amelyeket
magukkal vihetnek és megoszthatnak barátaikkal. A nagyböjti
evangelizációs kampány támogatható a lentebb található módokon.
Grafikust keresünk
Gyermekeknek szóló kiadványaink készítéséhez rajzolót, illusztrátort,
grafikust keresünk. Aki szívesen csatlakozna az Evangélium365
csapatához, bővebb információkat itt talál:
https://www.evangelium365.hu/list/projektek/1006
Köszönettel és szeretettel:
István atya - Horváth István Sándor
2018. február 16.
Kérjük, támogassa Ön is a nagyböjti e-vangelizációs kampányt! Adományát
az alábbi módokon tudja elküldeni. Köszönjük nagylelkű támogatását!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az Evangélium365 támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180216.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum