2018. február 15., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-02-15

2018. február 15. - Csütörtök

Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így
szólt a tanítványokhoz: "Az Emberfiának sokat kell szenvednie: a vének,
a főpapok és az írástudók elutasítják, megölik, de harmadnapra
feltámad." Majd így szólt mindnyájukhoz: "Aki utánam akar jönni,
tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen
engem! Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki
elveszíti életét énmiattam, megmenti azt. Mit használ az embernek, ha a
egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti, és romlásba
dönti?"
Lk 9,22-25
Elmélkedés:
A mai evangélium világossá teszi számunkra, hogy hová vezet nagyböjti
utunk: Jézus keresztjéhez. Az Úr arról beszél tanítványainak, hogy
szenvedés és halál vár rá, valamint említést tesz feltámadásáról is.
Egykori és mai tanítványaihoz egyaránt szól kérése: "Aki utánam akar
jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy
kövessen engem!" A nagyböjti idő megújuló tapasztalat számunkra, hogy
felfedezzük Isten szeretetét, valamint megértsük azt, hogy életünk
keresztjeinek hordozásával válunk Krisztus tanítványaivá.
A keresztre, a megfeszített Krisztusra tekintve megértjük a mennyei
Atya végtelen irgalmát és szeretetét, amely kiárad az emberek felé. A
kereszt nem csupán tekintetünket vonzza, hanem személyünket is. Jézus
mondta: "ha majd fölemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok" (Jn
12,32). De nem csak önmagához hív, vonz bennünket a megfeszített Úr,
hanem az Atyához is vezet minket. Krisztus azért vonz minket, mert
egyesülni akar velünk, szeretetközösséget szeretne velünk létesíteni.
Vonz minket, hogy közeledésünkkel viszonozzuk az Atya szeretetét és
megtanuljuk embertestvéreinket is úgy szeretni, ahogyan Krisztus szeret
minket. A kereszt szemlélése és a szenvedő Krisztussal való lelki
egyesülés arra késztet bennünket, hogy megnyissuk szívünket
felebarátaink felé.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a
szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő
keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad
mindenhatóságát dicsérjük mindörökké.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180215.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum