2018. február 10., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-02-10

2018. február 10. - Szombat

Egy alkalommal ismét nagy tömeg vette körül Jézust. Mivel nem volt mit
enniük, odahívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: "Sajnálom a
népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Ha
pedig étlen bocsátom haza őket, kimerülnek az úton, hiszen többen
közülük messziről jöttek." Tanítványai így feleltek: "Honnan vehetnénk
itt a pusztában annyi kenyeret, hogy mind jóllakjanak?" Jézus ekkor
megkérdezte tőlük: "Hány kenyeretek van?" Azt felelték: "Hét." Akkor
meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Majd fogta a hét
kenyeret, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, hogy osszák
szét. Szét is osztották a nép között. Volt néhány kisebb haluk is.
Azokat is megáldotta és meghagyta, hogy osszák szét. Ettek, és jól is
laktak. Aztán felszedték a maradékot: hét kosár telt meg vele. Mintegy
négyezren voltak. Azután elbocsátotta őket. Maga pedig tanítványaival
hajóba szállt, és Dalmanuta környékére ment.
Mk 8,1-10
Elmélkedés:
Márk evangélista két kenyérszaporításról számol be írásában. Az első
alkalmával (vö. Mk 6,35-44) mintegy ötezer férfi és a velük lévő
asszonyok és gyermekek esznek a Jézus által csodás módon megszaporított
öt kenyérből és két halból. A második esetet a mai napon olvassuk. Itt
hét kenyeret említ a leírás, illetve négyezer személyt, akik
valamennyien jóllaktak. Jézus közelében mindig megtapasztalható az
isteni gondviselés, amely észreveszi az emberek szükségét. Jézus nem
csak egyszerűen sajnálja a népet, hanem gondoskodni akar az éhezőkről.
Nem tárja szét kezét tehetetlenül a szükség láttán, hanem cselekszik.
Miközben a tanítványok csupán azt veszik észre, hogy milyen sok ember
van jelen és lehetetlen ennyi embert jóllakatni a pusztában, az Úr
mindjárt megoldáson gondolkodik. És az a hét kenyér, ami oly kevésnek
tűnik a tanítványok számára, Jézus kezében megsokszorozódik. Csak
annyit kell tenni, hogy odaadják, felajánlják neki ezt a keveset.
A szegény ember nem fél, hogy kevéske tulajdonából felajánljon
valamennyit Istennek, mert bízik Isten gondviselésében, jóságában. A
vagyonnal rendelkező ember ezzel szemben egyedül saját vagyonában
bízik, ezért számára ismeretlen az adakozás, a felajánlás. Legyünk
nagylelkűek, hogy megtapasztaljuk Isten nagylelkűségét!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézusom! Segíts, hogy ne az emberi szenvedélyek, az érzelmek vagy
az ösztönök uralkodjanak rajtam, hanem a te szelíd uralmad valósuljon
meg bennem! Ne a szokások, az emberi elvárások irányítsák életemet,
hanem a te akaratod keresése és teljesítése. Te uralkodj bennem! Te
irányítsd az életem! Te vezess az örök üdvösségre! Uram, jöjjön el a te
országod!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180210.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum