2018. február 6., kedd

[Napi e-vangelium] 2018-02-06

2018. február 6. - Kedd

Abban az időben: Összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány
írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik-másik tanítványa
tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és
általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a
kezüket könyékig, így tartják meg az ősök hagyományait. És ha piacról
jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. S még sok más
hagyományhoz is ragaszkodnak: így például a poharak, korsók, rézedények
leöblítéséhez.
A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték: "Miért nem követik
tanítványaid az ősök hagyományait, miért étkeznek tisztátalan kézzel?"
Ezt a választ adta nekik: "Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok
Izajás, amint írva van: Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve
távol van tőlem. Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván, amelyek
csak emberi parancsok. Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az
emberi hagyományokhoz ragaszkodtok."
Azután így folytatta: "Ügyesen kijátsszátok Isten parancsait, hogy a
magatok hagyományait megtarthassátok. Mózes azt hirdette: Tiszteld
atyádat és anyádat, és aki atyját vagy anyját átkozza, halállal
bűnhődjék! Ti ellenben azt tanítjátok: Ha valaki azt mondja atyjának
vagy anyjának: amivel segíthetnélek téged, az "korbán" vagyis Istennek
szentelt áldozati adomány, annak nem engeditek meg, hogy bármit is
tegyen apja vagy anyja érdekében. Így a magatok hagyományával
kijátsszátok Isten parancsát, és még sok más ehhez hasonlót tesztek."
Mk 7,1-13
Elmélkedés:
A mai és a holnapi evangéliumban Jézus a tisztasági törvényekből
kiindulva ad tanítást. Beszédében több témát is érint a testi
tisztátalanságtól a lelki tisztátalanságig, a mosatlan kezektől a szív
tisztaságáig. Kijelentései arra irányulnak, hogy az emberek vallási
magatartásában Isten szava és parancsa legyen a kiindulópont. Ehhez
elengedhetetlenül szükséges a parancsok pontos ismerete, valamint az
isteni és emberi törvények megkülönböztetése. Szavaiból érződik, hogy a
vallási élet, a vallásos magatartás megújítását szorgalmazza, azaz a
hallgatóság fedezze fel a törvények hátterében meghúzódó szándékot, a
szeretetet, hiszen Isten minden parancsa az emberek javát szolgálja.
Szavait először az írástudókhoz intézi, akik nagy utat tettek meg,
Jeruzsálemből érkeztek hozzá, s akik azt gondolják, hogy egyedül ők a
törvények hiteles magyarázói, értelmezői és tanítói. Tanításukat,
törvényértelmezésüket Jézus nem kérdőjelezi meg, mégis képmutatónak
nevezi őket, mert magatartásuk nem tükrözi tanításukat. Véleményét nem
hallgatja el, hanem szemtől szembe megmondja az írástudóknak,
szembesíti őket hamis, a látszatra figyelő, kiüresedett
vallásosságukkal. Érdekes, hogy beszédében nincs szó arról, hogy Isten
a szív szándékainak megváltoztatását, a megtérést, a bűnbánatot kéri, s
a későbbiekben láthatjuk, hogy a farizeusok és az írástudók ténylegesen
is képtelenek erre.
Elfogadom-e, amikor bűneimre figyelmeztetnek?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, adj készséges szívet, hogy befogadhassunk mindent, ami szép,
jó és igaz, s adj világos látást, hogy elutasíthassunk mindent, ami
hamis, ami rút, ami rossz. Teremts bennünk tiszta szívet, Istenünk,
hogy jó gazdái lehessünk ennek a világnak. Ne szennyezzenek be minket
gonosz indulatok, gyűlölet, harag, viszálykodás. Egyetértést adj
nekünk, hogy gyermekek és felnőttek egyre jobban megértsük: szükségünk
van arra, hogy világos ismereteink legyenek, de csak akkor leszünk
igazán emberek, ha tiszta a szívünk.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Grafikust keresek
Gyermekeknek szóló kiadványaink készítéséhez rajzolót, illusztrátort,
grafikust keresek. Aki szívesen csatlakozna az Evangélium365
csapatához, kérem, küldje el rövid bemutatkozóját, illetve
referenciaként néhány korábbi munkáját, amely (lehetőleg) vallásos
témában készült. A jelentkezéseket az evangelium365@gmail.com e-mail
címre várom.
Evangélium365 támogatása
Hálás köszönetemet fejezem ki azoknak az e-vangélium olvasóknak, akik
támogatják e-vangelizációs szolgálatunkat.
Idén már 14 éve, hogy küldöm számotokra az e-vangéliumot. Ez idő alatt
több mint 118 millió e-vangélium üzenetet küldtem el a lista tagjainak.
Évek óta sikeresen működik a meghallgatható e-vangélium, amely
különösen is fontos a látássérültek számára. Egyre többen használják az
okostelefon alkalmazásokat az evangélium napi olvasásához, illetve
hallgatásához. Az Evangélium365 csapatának tagjai Isten dicsőségére
végzik munkájukat, szolgálatukat.
Az adományokat az e-vangélium üzemeltetésére használjuk fel, ebből
fedezzük a honlap és az okostelefon applikációk folyamatos
fejlesztését, az adatbázis karbantartását, valamint a hangos
e-vangélium felolvasását. Az adományokból szándékozunk a nagyböjt
folyamán egy kampányt indítani, amelynek keretében a fiatal,
egyetemista korosztály körében népszerűsítjük az e-vangéliumot.
Az e-vangéliumot a kezdetek óta kizárólag az olvasók adományaiból
üzemeltetjük és fejlesztjük. Köszönet a támogatóknak, akiknek
köszönhetően valamennyi szolgáltatás ingyenes!
Az új év kezdetén szeretettel kérem, akinek van rá lehetősége,
támogassa 2018-ban is adományával az e-vangelizációt. Magyarországon a
legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Szeretettel kérlek benneteket,
támogassátok naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft.
Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat e jelképes összegnél
többet is. Isten jutalmazza meg nagylelkűségteket!
Köszönettel és szeretettel:
István atya - Horváth István Sándor
2018. február 6.
Adományát az alábbi módokon tudja elküldeni. Köszönjük támogatását!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180206.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum