2018. február 7., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-02-07

2018. február 7. - Szerda

Jézus egy alkalommal ismét magához hívta a népet, és így tanította
őket: "Hallgassatok rám mindnyájan, és jól értsétek meg! Nem az
szennyezi be az embert, ami kívülről jut az emberbe; hanem ami az
emberből származik, az szennyezi be őt." Amikor Jézus a népsokaság elől
bement a házba, tanítványai megkérdezték tőle, mi a példabeszéd
értelme. Ezt felelte: "Hát még ti sem értitek? Nem tudjátok, hogy amit
megeszik az ember, az nem szennyezheti be, mert nem a szívébe jut,
hanem a gyomrába, és a félreeső helyre kerül?" Ezzel tisztának mondott
minden ételt.
Aztán így folytatta: "Ami az emberből ered, az teszi tisztátalanná az
embert. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz
gondolat, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság,
rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység,
léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és ez teszi
tisztátalanná az embert."
Mk 7,14-23
Elmélkedés:
A tegnapi evangélium folytatásaként Jézus tovább tanít a tisztaságról,
a helyes istentiszteletről. Szavait most már nem az írástudókhoz, hanem
a néphez intézi, majd pedig egy szűkebb csoporthoz, a hozzá legközelebb
álló tanítványaihoz. Szavai nem hatnak korholásként vagy
szidalmazásként, hanem inkább szelíd figyelmeztetés. A testi
tisztaságról a lelki tisztaság irányába haladnak az Úr gondolatai és
szavai, egyre inkább előtérbe kerül az erkölcsi kérdés. Mitől lesz az
ember Isten előtt igazzá? És mi teszi őt tisztátalanná, bűnössé? Mire
érdemes az embernek odafigyelnie? Elegendő-e a testi tisztaság? Mit
kell tenni a lelki tisztaság, a megigazulás érdekében?
Jézus szavaiból világossá válik, hogy az ember belső világa, szívének
szándéka határozza meg azt, hogy erkölcsileg milyen az élete. Nem
megítélni akarja az embereket, hanem szembesíteni szeretné őket
helytelen cselekedeteikkel és rossz szándékaikkal. Azt szeretné, ha
mindenki saját maga vizsgálná meg életmódját, vallási indíttatásait és
ha szükséges, önszántából, Isten iránti szeretetből változtatna azon,
mert az őszinte bűnbánat és szívből fakadó megtérés mindig Isten
szeretetének megtapasztalásából és annak viszonzásából fakad.
Megszívlelem-e az Úr bűnbánatra hívó szavát?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus Krisztus! Te boldognak nevezted azokat, akik hallgatják az
Isten szavát, hallgatnak téged. Nem csupán a szavak meghallgatásáról és
a tanításnak való engedelmességről beszéltél, hanem arról, hogy
ragaszkodjunk hozzád, aki számunkra a leghitelesebben közvetíted a
mennyei Atya szavát és akaratát. Követődként akkor válunk Isten
tanítványaivá, ha osztozunk életedben, sorsodban, engedelmességedben,
szenvedéseidben és feltámadásodban. Vezess minket, Urunk, az
üdvösségre!
________________________________
Aktuális:
Ismét megrendezésre kerül a nagyothallók lelkigyakorlata a Váci
Egyházmegyében
Időpont: 2018. február 23-25. péntek 16 órától - vasárnap 14 óráig.
Helyszín: Vác, Althann Vendégház és Konferencia Központ 2600 Vác,
Budapesti főút 5-7.
Jelentkezni lehet:
E-mailben a nagyothallok.lelkigyakorlata [kukac] gmail.com címen, vagy
SMS-ben az alábbi telefonszámon: +36 (30) 471-3905 (csak SMS!)
Jelnyelvi-, és írótolmács biztosítva lesz.
Jelentkezési határidő: 2018. február 16.
Pénteken Bacsa Dávid nagyothalló, újmisés atya gyóntat és misézik. A
szombati elmélkedéseket és a szentmisét Marton Zsolt atya a Központi
Szeminárium rektora tartja. Vasárnap a záró szentmisét Beer Miklós váci
megyéspüspök mutatja be.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180207.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum