2018. február 9., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-02-09

2018. február 9. - Péntek

Jézus eltávozott Tírusz vidékéről, és Szidonon át a Galileai-tóhoz
érkezett, a Tízváros környékére. Ott egy süketnémát vittek hozzá, és
kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrehívta őt a tömegből, ujját a
fülébe dugta, majd nyállal megérintette a nyelvét. Azután föltekintett
az égre, fohászkodott, és így szólt: "Effeta", vagyis "Nyílj meg!" Erre
megnyílt a süket füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt.
Jézus megparancsolta, hogy ezt senkinek se mondják el. De minél jobban
tiltotta, annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak, és azt
mondták: "Mindent jól cselekedett: a süketeknek visszaadta hallásukat,
a némáknak pedig a beszédet."
Mk 7,31-37
Elmélkedés:
A tegnapi evangélium szerint a pogány asszony kérésére Jézus távolból
gyógyította meg a lányát, azaz ténylegesen nem is találkozott, nem
érintkezett a gonosz lélektől megszállt személlyel. A mai evangéliumban
szereplő dadogva beszélő süket meggyógyításakor Márk evangélista éppen
az érintést, a közvetlen kapcsolatot hangsúlyozza. Jézus úgy tesz
csodát, hogy megérinti kezével a beteg testrészeket, a hallásra
képtelen fület és a beszédképtelen nyelvet, s mozdulatára, érintésére
azok megnyílnak.
De ne csak az Úr látványos mozdulataira figyeljünk, hanem arra is, amit
a gyógyítás előtt tett: "föltekintett az égre és fohászkodott" -
olvassuk a szövegben. Égre tekintése és imádkozása azt jelzi, hogy
cselekedeteit a mennyei Atyával való egységben viszi végbe. Jézus
minden esetben az Atya akaratával megegyezően cselekszik, csodái azt
mutatják, hogy a mennyei Atya irgalma kiárad az emberekre.
A történetnek egy másik eleme is lényeges tanulságot hordoz magában. A
süketnéma embert társai, talán barátai vagy rokonai viszik Jézushoz és
ők kérik segítségét. A sérült, beteg emberek a maguk erejéből sokszor
képtelenek egy-egy lépést tenni szabadítójuk, gyógyítójuk felé. Legyünk
segítségükre! Vigyük gondjaikat imádságunkban az Úr elé és kérjük
bizalommal segítségét!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Add Istenem, hogy szeressük egymást! Add, hogy minden embert
szeressünk, még ellenségeinket is; nem azért, mivel testvéreink, hanem
hogy azok legyenek! Add, hogy mindig égjen bennünk ez a testvéri
szeretet, a testvér mint olyan iránt, és az ellenség iránt, hogy a
szeretettől testvér legyen.
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Grafikust keresek
Gyermekeknek szóló kiadványaink készítéséhez rajzolót, illusztrátort,
grafikust keresek. Aki szívesen csatlakozna az Evangélium365
csapatához, kérem, küldje el rövid bemutatkozóját, illetve
referenciaként néhány korábbi munkáját, amely (lehetőleg) vallásos
témában készült. A jelentkezéseket az evangelium365@gmail.com e-mail
címre várom.
Evangélium365 támogatása
Hálás köszönetemet fejezem ki azoknak az e-vangélium olvasóknak, akik
támogatják e-vangelizációs szolgálatunkat.
Idén már 14 éve, hogy küldöm számotokra az e-vangéliumot. Ez idő alatt
több mint 118 millió e-vangélium üzenetet küldtem el a lista tagjainak.
Évek óta sikeresen működik a meghallgatható e-vangélium, amely
különösen is fontos a látássérültek számára. Egyre többen használják az
okostelefon alkalmazásokat az evangélium napi olvasásához, illetve
hallgatásához. Az Evangélium365 csapatának tagjai Isten dicsőségére
végzik munkájukat, szolgálatukat.
Az adományokat az e-vangélium üzemeltetésére használjuk fel, ebből
fedezzük a honlap és az okostelefon applikációk folyamatos
fejlesztését, az adatbázis karbantartását, valamint a hangos
e-vangélium felolvasását. Az adományokból szándékozunk a nagyböjt
folyamán egy kampányt indítani, amelynek keretében a fiatal,
egyetemista korosztály körében népszerűsítjük az e-vangéliumot.
Az e-vangéliumot a kezdetek óta kizárólag az olvasók adományaiból
üzemeltetjük és fejlesztjük. Köszönet a támogatóknak, akiknek
köszönhetően valamennyi szolgáltatás ingyenes!
Az új év kezdetén szeretettel kérem, akinek van rá lehetősége,
támogassa 2018-ban is adományával az e-vangelizációt. Magyarországon a
legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Szeretettel kérlek benneteket,
támogassátok naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft.
Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat e jelképes összegnél
többet is. Isten jutalmazza meg nagylelkűségteket!
Köszönettel és szeretettel:
István atya - Horváth István Sándor
2018. február 9.
Adományát az alábbi módokon tudja elküldeni. Köszönjük támogatását!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180209.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum