2018. február 8., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-02-08

2018. február 8. - Csütörtök

Jézus egyszer Tírusz és Szidon vidékére vonult vissza. Itt betért egy
házba, és bár rejtve akart maradni, jelenléte mégsem maradhatott
titokban. Egy asszony, akinek leányát tisztátalan lélek szállta meg,
tudomást szerzett róla, odasietett hozzá, és a lábához borult. Az
asszony szír-föníciai származású pogány volt. Azt kérte tőle, hogy űzze
ki leányából a gonosz lelket. Jézus először elutasította: "Hadd
lakjanak jól előbb a gyermekek; mert nem helyes, ha elveszik a
gyermekek kenyerét, és a kiskutyáknak vetik!" De az asszony így
folytatta: "Igaz, Uram, de az asztal alatt a kiskutyák is esznek abból,
amit a gyermekek elmorzsálnak." Jézus azt válaszolta: "Szavad
jutalmaként menj! A gonosz lélek elhagyta leányodat." Amikor hazaért,
leányát az ágyon fekve találta. Már elhagyta a gonosz lélek.
Mk 7,24-30
Elmélkedés:
A mai evangéliumban ismét egy ördögűző csodáról olvasunk, amelyben
megtalálhatók az ilyen jellegű csodák elemei. Miként korábban Jairus, a
zsinagóga elöljárója haldokló kislányához hívta Jézust, most egy
asszony kéri segítségét lánya érdekében. Az evangélista kiemeli, hogy
az asszony pogány származású, s így hangsúlyozza, hogy az Isten
országának örömhíre és jótéteménye nem csak a választott nép, a
zsidóság tagjainak szól, hanem mindenki, bármely nemzet tagja
részesedhet belőle. Aki hittel és bizalommal fordul az Úrhoz, annak
kérése meghallgatásra talál.
A történet sajátossága, hogy első pillanatban Jézus elutasítónak tűnik,
szinte megsérti, kutyához hasonlítja az asszonyt, aki mégsem veszi ezt
bántásnak, hanem találóan megfelel Jézusnak, mégpedig az ő hasonlatát
továbbgondolva. Kitartó kérése meghozza jutalmát és kiváltja Jézus
elismerését, dicséretét.
Amikor valaki olyat mond nekünk, ami első pillanatban nem tetszik és
bántónak hat, akkor sem érdemes azonnal megsértődnünk, mert javunkra
tudjuk fordítani a helyzetet. Ilyenkor mondjuk azt magunkban: Nem tudsz
megsérteni, mert nem akarok és nem fogok megsértődni.
Ha pedig nem teljesül azonnal, amit Istentől kérünk, legyünk kitartóak
az imádságban!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Jézusunk köszönjük, hogy megmutattad, mit vársz tőlünk. Te többet
kívánsz tőlünk, mint elődeinktől. Kemények a szavaid, de csak hálát
adhatunk nagy bizalmadért, mert parancsaid értünk, és nem ellenünk
szólnak. Előtted kedvesebb a megbocsátás az oltárra helyezett
áldozatnál, az igaz szó az esküvésnél. Segíts csírájában elfojtani a
rosszat, segíts nem elnézőnek lennünk magunkkal szemben. Kemény a
szavad, de hiszem, hogy jobb nekem bármely tagomat elveszteni, saját
akaratomról egészen lemondani, ha az akadályoz az örök élet felé!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Grafikust keresek
Gyermekeknek szóló kiadványaink készítéséhez rajzolót, illusztrátort,
grafikust keresek. Aki szívesen csatlakozna az Evangélium365
csapatához, kérem, küldje el rövid bemutatkozóját, illetve
referenciaként néhány korábbi munkáját, amely (lehetőleg) vallásos
témában készült. A jelentkezéseket az evangelium365@gmail.com e-mail
címre várom.
Evangélium365 támogatása
Hálás köszönetemet fejezem ki azoknak az e-vangélium olvasóknak, akik
támogatják e-vangelizációs szolgálatunkat.
Idén már 14 éve, hogy küldöm számotokra az e-vangéliumot. Ez idő alatt
több mint 118 millió e-vangélium üzenetet küldtem el a lista tagjainak.
Évek óta sikeresen működik a meghallgatható e-vangélium, amely
különösen is fontos a látássérültek számára. Egyre többen használják az
okostelefon alkalmazásokat az evangélium napi olvasásához, illetve
hallgatásához. Az Evangélium365 csapatának tagjai Isten dicsőségére
végzik munkájukat, szolgálatukat.
Az adományokat az e-vangélium üzemeltetésére használjuk fel, ebből
fedezzük a honlap és az okostelefon applikációk folyamatos
fejlesztését, az adatbázis karbantartását, valamint a hangos
e-vangélium felolvasását. Az adományokból szándékozunk a nagyböjt
folyamán egy kampányt indítani, amelynek keretében a fiatal,
egyetemista korosztály körében népszerűsítjük az e-vangéliumot.
Az e-vangéliumot a kezdetek óta kizárólag az olvasók adományaiból
üzemeltetjük és fejlesztjük. Köszönet a támogatóknak, akiknek
köszönhetően valamennyi szolgáltatás ingyenes!
Az új év kezdetén szeretettel kérem, akinek van rá lehetősége,
támogassa 2018-ban is adományával az e-vangelizációt. Magyarországon a
legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Szeretettel kérlek benneteket,
támogassátok naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft.
Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat e jelképes összegnél
többet is. Isten jutalmazza meg nagylelkűségteket!
Köszönettel és szeretettel:
István atya - Horváth István Sándor
2018. február 8.
Adományát az alábbi módokon tudja elküldeni. Köszönjük támogatását!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium365
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium365


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180208.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum