2018. február 3., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-02-03

2018. február 3. - Szombat

Abban az időben az apostolok visszatértek Jézushoz, és beszámoltak
mindarról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk: "Gyertek ti
is, (menjünk) a pusztaságba egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy
kicsit!" Mert olyan nagy jövés-menés volt körülöttük, hogy még evésre
sem maradt idejük. Bárkába szálltak tehát, és elmentek egy elhagyatott
helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elmentek, és
sokan megtudták. Erre minden városból gyalog odasiettek, és megelőzték
őket. Amikor Jézus kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a
szíve. Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani
kezdte őket sok mindenre.
Mk 6,30-34
Elmélkedés:
A mai evangéliumi részlet annak említésével kezdődik, hogy a Jézus
által missziós útra küldött apostolok visszatérnek Mesterükhöz és
beszámolnak neki élményeikről és tapasztalataikról. Sajnos Márk
evangélista ennél többet nem ír, nem tudjuk meg, hogy merre jártak,
mennyi ideig voltak úton és azt sem, hogy mi is történt velük.
Vélhetően azért nem tartja szükségesnek ennek részletezését, mert az
apostolok tanítása és tettei ugyanazt a hatást válthatták ki az
emberekből, mint Jézus tanítása és cselekedetei. Bizonyára egyesek
jószándékkal fogadták őket, de olyanok is lehettek, akik kételkedve,
hitetlenkedve. Abban egészen biztosak lehetünk, hogy nagy bizalommal
fogadták a megbízást és lelkes örömmel végezhették az Isten országáról
szóló örömhír hirdetését.
Jézus küldetésében járni, az ő megbízottjaként végezni az igehirdetést,
örömöt jelent az ember számára. A lelkek megmentéséért végzett
szolgálat, az Isten dicsőségére végzett munka kiemeli az embert önző
érdekeinek szűk világából és új távlatokat nyit meg számára: állítsa
életét embertársai szolgálatára. Valódi nagylelkűség, az isteni
gondviselésbe vetett bizalom nélkül lehetetlen ezt a szolgálatot
végezni.
Megvan-e bennem ez a bizalom? Él-e bennem az apostoli buzgóság?
Elindulok-e újra és újra Jézustól, hogy örömhírét az igazságra
szomjazóknak elvigyem?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus, járj előttem, ha lankadok, állj mögöttem, pajzsomként
lebegj fölöttem, jobbról, balról segíts engem. Mindig téged keresselek,
mindig találkozzam veled, minden léptemben szüntelen te, csak te jöjj
szembe velem. Te légy szavam a nyelvemen, más szavával te szólj nekem.
Minden egyes pillantásom mindenkiben téged lásson. Te légy utam az
utamban, utam végén a jutalmam.
Szent Patrik


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180203.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum