2018. február 1., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-02-01

2018. február 1. - Csütörtök

Abban az időben: Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével
elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett.
Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak
vándorbotot: sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut
kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra.
Azután így folytatta: "Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott
addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem
fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a
port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük." Azok
elmentek, s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt
kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.
Mk 6,7-13
Elmélkedés:
Az elmúlt hetek során Jézus galileai tevékenységéről olvastunk az
evangéliumokban. E részeket Szent Márk evangélista nagyon pontosan
szerkesztette meg, s e részeket mindig a tanítványokkal vezette be. Az
első rész, a Kafarnaum városában és a Galileai-tó környékén történt
események, az első tanítványok meghívásával kezdődött. A második rész,
a galileai út bemutatása a tizenkét apostol kiválasztásával indult.
Amikor ma ismét a tanítványokról, az ő missziós útra küldésükről
olvasunk az evangéliumban, akkor már sejtjük, hogy itt egy újabb részt
kezd az evangélista, amelyben már a Galilea határain kívül történtekről
is szó lesz.
Jézus tanítványai eddig csupán passzív szereplők voltak, az események
szem- és fültanúi. Most viszont már szerepet kapnak, Jézus elküldi
őket, hatalmat ad nekik ahhoz, hogy az ő nevében tanítsanak és csodákat
tegyenek. Ennek köszönhetően az Isten országának hirdetése nem csupán
földrajzi értelemben szélesedik, jut el egyre több helyre, hanem immár
új személyek kezdik hirdetni az örömhírt, az apostolok, akik mindezt
Mesterük megbízásából teszik. Jézus utasításaiból kiderül, hogy a tőle
kapott hatalmon kívül nincs szükségük semmire. Eszköztelenül,
felszerelés nélkül indulnak, egyedül az Isten országáról szóló tanítást
viszik magukkal. Ezt látták korábban Mesterüktől és most ők is így
indulnak.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Te vagy a szentséges, Úristen, te vagy Isten minden istenek fölött, az
egyetlen, aki csodákat művelsz.
Te vagy az erős, te vagy a nagy, te vagy a felséges.
Te vagy a mindenható, te vagy égnek és földnek szentséges atyja és
királya.
Te vagy a hármas és az egy, az Úr, te vagy Isten mindenek fölött.
Te vagy a jóság, te vagy minden jóság, te vagy a legfőbb jóság, az Úr,
az élő és igaz Isten.
Te vagy a szeretet, te vagy a bölcsesség, te vagy az alázatosság, te
vagy a béketűrés.
Te vagy a szépség, te vagy a biztonság, te vagy a békesség, te vagy az
öröm.
Te vagy reménységünk, te vagy az igazság és mértékletesség, te vagy
minden gazdagságunk.
Te vagy a gyengédség, te vagy a mi védőnk, a mi oltalmazónk és
védőbástyánk.
Te vagy a mi menedékünk és erősségünk.
Te vagy a mi lelkünk édessége.
Te vagy a végtelen jóság, a nagy és csodálatos Úristen, mindenható,
jóságos, irgalmas és a mi megváltónk.
Assisi Szent Ferenc


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180201.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum