2018. január 29., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-01-29

2018. január 29. - Hétfő

Jézus és tanítványai áthajóztak a Genezáreti-tó keleti partjára, a
gerázaiak földjére. Amint Jézus kiszállt a hajóból, a sírok felől egy
tisztátalan lélektől megszállt ember futott feléje. A sírboltokban
lakott, és még láncra verve sem tudták féken tartani. Sokszor
megbilincselték és láncra verték, de a láncokat eltépte, és a
bilincseket összetörte. Senki sem bírt vele. Éjjel-nappal a
sírboltokban és a hegyekben tanyázott, folyton kiabált, és kövekkel
ütötte-verte magát. Amint messziről meglátta Jézust, odafutott. A
földre vetette magát előtte, és hangosan így kiáltott: "Mi bajod velem,
Jézus, a magasságbéli Istennek Fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj!"
Jézus ráparancsolt ugyanis: "Tisztátalan lélek, takarodj ki ebből az
emberből!" Erre Jézus megkérdezte tőle: "Mi a neved?" Azt válaszolta:
"Légió a nevem, mert sokan vagyunk." Nagyon kérte Jézust, hogy ne űzze
el őket arról a vidékről. Akkor éppen egy nagy sertéskonda legelészett
ott a hegyoldalban. A tisztátalan lelkek azt kérték Jézustól: "Küldj
minket a sertésekbe, hogy megszálljuk azokat!" Jézus beleegyezett.
Akkor a tisztátalan lelkek kimentek az emberből, és megszállták a
mintegy kétezer sertésből álló kondát. A sertések a hegyoldalból a tóba
rohantak, és a vízbe fúltak. Őrzőik erre elfutottak, hírét vitték a
városba meg a tanyákra. Az emberek kitódultak, hogy megnézzék, mi
történt. Jézushoz érve látták, hogy az, akit az imént még egy légió
tartott megszállva, most felöltözve, ép ésszel ül előttük. Erre
megdöbbentek. A szemtanúk elmondták nekik, hogy mi történt a
megszállottal és a sertésekkel. Ekkor kérlelni kezdték Jézust, hogy
távozzék a határukból. Amikor Jézus hajóra szállt, az imént még
megszállott kérte, hogy vele mehessen. Ő azonban nem engedte, hanem így
szólt hozzá: "Menj haza tieidhez, és mondd el nekik, hogy milyen nagy
dolgot művelt az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad!" Az el is ment, és
Dekápolisz környékén elhíresztelte, hogy milyen nagy dolgot tett vele
Jézus. Ezen mindenki elcsodálkozott.
Mk 5,1-20
Elmélkedés:
Az ördögűzések sorában egészen különleges és érdekes az az eset, amit a
mai evangéliumban olvasunk. Különleges, mert Márk evangélista
részletesen bemutatja a körülményeket, mindazt, amit a gonosz lélek
művel az általa megszállott emberrel, más esetekben csak egészen
röviden tesz erről említést. Különleges abból a szempontból is, hogy a
gonosz azonnal felismeri Jézust, az Isten Fiának szólítja őt, emberek
erre eddig még nem voltak képesek, bár az Úr több csodájának is
szemtanúi lehettek. Érdekes az is, hogy bár Jézus nem tűr semmiféle
ellenállást a gonosztól és hatalma egyértelműen nagyobb a gonosz
erejénél, mégis teljesíti annak kérését, azaz megszállhatja a közelben
lévő állatokat. Az eset további sajátossága, hogy az a csoda már nem a
zsidók által lakott területen, hanem a pogányok, a nem zsidók vidékén
történt. Jézus azt mutatja ilyen módon, hogy az Isten országának
örömhíre nem csupán az ószövetségi választott nép tagjaihoz szól, hanem
minden néphez, Isten országa nem csak a zsidók körében valósul meg,
hanem minden ember számára elérhető valóság.
A jelenet során nagyon látványos az ördög távozása a megszállott
emberből, majd a sertések tóba rohanása, de ez ne vonja el figyelmünket
az emberről, akinek érdekében a csoda történt és aki Jézus tettének
köszönhetően megszabadult a gonosz befolyásától. Őt az Úr
megajándékozta a szabadsággal és immár szabadon tehet tanúságot arról,
hogy kinek köszönheti szabadulását.
Hirdetem-e, tanúságot teszek-e Isten szabadító tetteiről?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, te kicsinnyé lettél, amikor Isten létedre emberi
testet vettél fel és közöttünk éltél. Egész életeddel példát adtál
nekünk a kicsik alázatos szolgálatára. Taníts minket arra, hogy
felismerjünk téged minden emberben, a kicsinyekben is és téged
szolgáljunk mindenkiben!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180129.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum