2017. december 6., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-12-06

2017. december 6. - Szerda

Abban az időben Jézus a Galileai-tengerhez érkezett. Fölment egy
hegyre, és leült. Nagy sokaság jött hozzá. Hoztak magukkal sántákat,
bénákat, vakokat, némákat meg sok más beteget, és lába elé tették őket.
Valamennyiüket meggyógyította. Amikor a nép látta, hogy a némák
beszélnek, a bénák meggyógyulnak, a sánták járnak és a vakok látnak,
elámult, és magasztalta Izrael Istenét. Jézus akkor összehívta
tanítványait, és így szólt hozzájuk: "Sajnálom a népet. Már harmadnapja
kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Nem akarom étlen hazaküldeni
őket, hogy ki ne dőljenek az úton." A tanítványok erre megjegyezték:
"De honnan szerzünk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy ekkora tömeget
ellássunk?" Jézus megkérdezte tőlük: "Hány kenyeretek van?" "Hét, és
néhány apró halunk" - felelték. Erre meghagyta a népnek, hogy
telepedjék le a földre. Aztán fogta a hét kenyeret és a halakat, hálát
adott, megtörte és odaadta tanítványainak, a tanítványok pedig a
népnek. Miután mindnyájan ettek és jóllaktak, hét kosár kenyérmaradékot
szedtek össze.
Mt 15,29-37
Elmélkedés:
Az evangéliumi részlet ünnepélyes cselekedettel kezdődik, Jézus felmegy
egy hegyre és ott leül. Talán azt várnánk, hogy tanítani fogja a köré
gyülekező népet, de most más történik. Betegeket visznek hozzá, Máté
evangélista részletesen fel is sorolja, hogy sántákat és bénákat,
vakokat és némákat, valamint egyéb testi bajban szenvedőket.
Cselekedetük arról árulkodik, hogy a nép már ismeri Jézus gyógyító
erejét. Nem tudják, nem értik még, hogy milyen hatalom birtokában képes
csodás módon gyógyítani, de elismerik különleges képességét. Jézus
minden hozzá vitt beteget meggyógyít, mert Isten soha nem szűkmarkú,
nagylelkűsége és irgalma nem ismer határokat, segítségét nem tagadja
meg senkitől, jótéteményeinek bárki részese lehet. Jézus látja az
emberek elesettségét, látja bizalmukat, látja hitüket. Megérti, hogy
számukra ő az utolsó remény, egyedül ő tud rajtuk segíteni. Az Úr
indítékát ne szánalomnak vagy sajnálatnak nevezzük ebben az esetben,
hanem inkább irgalomnak.
A gyógyítások után hirtelen változik a jelenet. "Sajnálom a népet" -
mondja Jézus, amikor észreveszi, hogy már napok óta étlen-szomjan
kitartanak mellette. Sajnálatát itt is helyesebb irgalomként
értelmeznünk. Amikor ugyanis megszaporítja a kevés eledelt és
jóllakatja a népet, akkor tettében az irgalmasság, az emberekkel való
törődés, a róluk való gondoskodás mutatkozik meg. Hiszem-e, hogy az
irgalmas Isten engem is meg akar ajándékozni?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, irgalmas Atyánk! Te azért küldted el Fiadat bűnös emberi
világunkba, hogy megmutasd számunkra a bűntől való szabadulás útját.
Jézus nélkül soha nem találnánk rá a bűnbánat útjára, nem találnánk rá
a te irgalmadra. Te adod nekünk az adventi időt a bűnbánat idejeként.
Érints meg minket irgalmaddal! Bocsáss meg nekünk, akik nem halogatjuk
már tovább bűneink beismerését, hanem a bűnbánat egyenes útján indulunk
most feléd. Jézus születése egykor nagy változást hozott a világba.
Istenünk! Te képes vagy megváltoztatni az embert. Képes vagy a
bűnösöket szentté változtatni. Hozz megújulást az én életembe!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Friss információ: Eddig 305 személy 1102 könyvre küldött adomány. 1090
könyvet már el is küldtünk. Köszönjük a támogatást!
1000 könyv 1000 gyermeknek
A korábbi évek 1000 könyv 1000 gyermeknek akcióihoz hasonlóan idén
adventben is tartunk jótékonysági akciót, amelynek keretében
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és helyi karitász
szervezeteken keresztül olyan családokhoz juttatjuk el a könyveket,
akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt.
Bár 2015-ben megközelítettük a 2000-es darabszámot, illetve 2016-ban át
is léptük, a jelmondat továbbra is az eredeti marad: 1000 könyv 1000
gyermeknek.
Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik az elmúlt évek során
csatlakoztak jótékonysági akciónkhoz, segítve ezzel a szegény
családokat. Minden adományozó karácsony napján jó érzéssel gondolhat
arra az "ismeretlen" gyermekre, akinek örömet szerzett. A Jóisten
jutalmazza meg ezt a nagylelkűséget!
Szeretettel kérem, segítse evangelizációs és karitatív munkánkat. 1200
Ft adomány elegendő arra, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt.
Az akció helyzetéről, a felajánlók számáról, a felajánlott könyvek
mennyiségéről és a kedvezményezettekről részletes tájékoztató olvasható
ezen a linken:
https://www.evangelium365.hu/list/projektek/1004
Köszönöm mindenki nagylelkű támogatását!
István atya - Horváth István Sándor
2017. december 6.
Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 könyv 1000 gyermeknek
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni, illetve annak jelzését, hogy az 1000 Könyv 1000 gyermeknek
akcióhoz kér csekket.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171206.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum