2017. december 7., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-12-07

2017. december 7. - Csütörtök

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: "Nem mindaz, aki azt
mondja nekem: Uram, Uram! - jut be a mennyek országába, hanem csak az,
aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Aki hallgatja tanításomat, és
tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára
építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a
házra, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Mindaz pedig, aki
hallgatja ugyan tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga
emberhez, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár,
süvöltött a szél és rázúdult a házra. Az összedőlt, és nagy romhalmaz
lett belőle."
Mt 7,21. 24-27
Elmélkedés:
A homokra és a sziklára épült házról szóló példabeszédet olvassuk a mai
evangéliumban. Talán ez Jézus legszemléletesebb hasonlata. Az egykori
hallgatósághoz hasonlóan mi is könnyen magunk elé tudjuk képzelni a
bölcs ember építkezését, aki gondosan kiválasztja házának helyét,
sziklára épít, hogy biztosan álljon háza. Az oktalan ember ezzel
szemben homokra épít, úgy gondolja, hogy ez is megfelelő alap lesz
otthona számára. Eddig rendjén is van a dolog, hiszen mindkét ház
megépül. Az első vihar azonban próbára teszi az épületeket, az egyik
sérülés nélkül áll, a másik viszont romba dől. Jézus szavai szerint a
sziklára építő okosak azokat az embereket jelképezik, akik nem csak
hallgatják, hanem meg is tartják az ő tanítását. A homokra építő balgák
pedig azokat jelentik, akik megelégszenek a tanítás hallgatásával, de a
hallottakat nem váltják cselekedetekre.
Amikor most az adventi időszakban olvassuk ezt a példabeszédet, akkor
érdemes kiolvasnunk belőle azt a tanulságot, hogy nem elég megismernünk
Jézus tanítását, nem elég olvasnunk azt, hanem erre kell építenünk
keresztény életünket. A szóbeli hitvallás csak egyik része a
tanúságtételünknek. A másik része, hogy az irgalmasság cselekedeteit
gyakoroljuk embertársaink felé. Ebből fogják majd ők felismerni, hogy
általunk az irgalmas Isten közeledik feléjük.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
vezess el engem boldogságod birtoklására!
Szent Ágoston


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171207.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum