2017. december 5., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-12-05

2017. december 5. - Kedd

Amikor a hetvenkét tanítvány nagy örömmel visszatért küldetéséből,
Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: "Áldalak téged,
Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és
okosak elől, és a kicsinyeknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így
tetszett neked. Mindent átadott nekem Atyám. Senki más nem ismeri a
Fiút, csak az Atya; és az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az,
akinek a Fiú ki akarja jelenteni." Jézus ezután tanítványaihoz fordult,
és külön nekik mondta: "Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok.
Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni, amit ti
láttok, de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta."
Lk 10,21-24
Elmélkedés:
Az advent a lelki megújulás ideje lehet számunkra, ha elkezdünk Isten
felé hittel és alázattal fordulni. Ez a lelkület egyben újfajta
látásmódot is eredményez, amelynek segítségével eddig láthatatlan,
ismeretlen dolgokat fedezhetünk fel. "Boldog a szem, amely látja, amit
ti láttok" - mondja Jézus az evangéliumban. De mit kellene meglátnunk?
Mit kellene észrevennünk?
Isten láthatatlan, mert lélek, azaz nem rendelkezik testtel, de mégis
meg akarja magát mutatni az embernek, hogy a teremtő és teremtménye
között élő kapcsolat alakulhasson ki. Isten meg akarja mutatni önmagát
az embernek és ehhez azt a módot választja, hogy emberré lesz, a
láthatatlan Isten látható alakban, emberként jön el közénk, gyermekként
születik meg a világra. Erre a titokra, a megtestesülés csodájára,
Isten emberi testben való megmutatkozására készülünk az advent
folyamán, hogy aztán karácsonykor megünnepeljük ezt a titkot, ezt a
csodát.
Azok az emberek, akik Jézus korában éltek, láthatták őt, találkozhattak
vele személyesen. Édesanyja, Mária és nevelőapja, József születésétől
fogva láthatták őt. Láthatták őt gyermekként és felnövő ifjúként
Názáretben, ahol felnevelkedett, majd a többi város lakói, ahová már
felnőtt vándortanítóként eljutott. Láthatták cselekedeteit, amelyek sok
emberben ébresztették fel azt a hitet, hogy ő az Isten Fia. A hit
valóban új látásmóddal ajándékoz meg.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Jézus, reményünk! Téged követve azt választjuk, hogy szívünk mélyéből
szeretünk. Te az evangélium örömét adod nekünk, bármily kicsinynek
érezzük is azt. És mégis, mikor ellentmondások támadják meg lelkünket,
add nekünk, hogy rád bízhassuk magunkat, ó Krisztus, és mi igyekszünk
megosztani veled mindazt, ami az életben ránk nehezedik.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171205.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum