2017. december 8., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-12-08

2017. december 8. - Péntek, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen
fogantatása

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű
városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából
való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és
így szólt: "Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb
vagy te minden asszonynál!" Ennek hallatára Mária zavarba jött és
gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban
folytatta: "Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme,
gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt
nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen
neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán
mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!" Mária ekkor megkérdezte
az angyalt: "Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?" Az
angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le rád, és a
Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled
születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen." Erre
Mária így szólt: "Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid
szerint!" Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38
Elmélkedés:
A mai napon Szűz Mária szeplőtelen fogantatását ünnepeljük. A
félreértések miatt szükséges tisztáznunk, hogy a szeplőtelen
fogantatásnak semmi köze Jézus megtestesüléséhez, azaz ahhoz a
pillanathoz, amikor a mennyei Atya akaratából és a Szentlélek
közreműködésének köszönhetően Jézus megfogant Mária méhében. Mária
szeplőtelen fogantatása egy időben jóval korábbi esemény, amely Szűz
Mária születése előtt kilenc hónappal történt, tehát nem Jézus
születése előtt. Könnyen kiszámíthatjuk, hogy a mai ünneptől, azaz
december 8-tól számítva éppen kilenc hónap múlva, szeptember 8-án lesz
Mária születésének ünnepe, amit Kisboldogasszony napjának nevezünk a
magyar hagyomány szerint.
A szeplőtelen fogantatás azt jelenti, hogy Mária életének első
pillanatától, azaz fogantatásától kezdve mentes volt a bűntől.
Értelemszerűen nem az ő érdemének kell ezt tekintenünk, hanem a
mindenható Isten kegyelmének, aki fogantatásától kezdve megóvta őt az
áteredő bűn következményétől. Illő volt ugyanis, hogy Isten Fiának
anyja egészen tiszta legyen, mert Isten szentségéhez nem illik a bűn.
Mária tehát bűn nélküli asszonyként várta gyermeke, Jézus születését.
Mi is készüljünk az Úrral való találkozásra azzal, hogy a
szentgyónásban Isten kegyelmének és irgalmának köszönhetően
megszabadulunk bűneinktől.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Mária, a Béke Királynője, támogasd e gyermekeidet! Ma megújult
bizalommal rád bízzák magukat. Mindenkor Segítő Szűzanya, aki e
székesegyházban átöleled az egész egyházi közösséget, segítsd a
hívőket, hogy nagylelkűek legyenek a hitük melletti tanúságtételben,
hogy a te Fiad evangéliuma e határtalan és szeretett föld minden
sarkában visszhangozzék.
Szent II. János Pál pápa
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Szívem első gondolata 2018
Friss információ: A nagy érdeklődésre való tekintettel időben
gondoskodtam a Szívem első gondolata 2018. könyv újranyomtatásáról,
amelyet a nyomda december 11-én, hétfőn fog szállítani, tehát mindenki
megkaphatja könyvét még karácsony előtt. Ehhez persze az is szükséges,
hogy ne az utolsó napon rendeljen valaki, mert a futárszolgálatnak is
kell 2-3 nap a kiszállításhoz.
A Szívem első gondolata 2018. évi könyv az evangéliumi elmélkedéseket
tartalmazza 2017. adventtől 2018. adventig új szövegekkel, tehát nem a
korábbiak ismétlődnek.
Szeretettel ajánlom azoknak, akik számára az evangélium olvasása a
mindennapok éltető forrása. 520 oldal. Ára: 1800 Ft/db. Információ és
rendelés az Evangélium365 webáruházban a linkre kattintva.
www.evangelium365.hu/webshop
1000 könyv 1000 gyermeknek
Friss információ: December 6-ig 410 személy 1540 könyvre küldött
adományt és 1510 könyvet már el is küldtünk. Köszönjük mindenki
támogatását!
A korábbi évek 1000 könyv 1000 gyermeknek akcióihoz hasonlóan idén
adventben is tartunk jótékonysági akciót, amelynek keretében
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és helyi karitász
szervezeteken keresztül olyan családokhoz juttatjuk el a könyveket,
akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt.
Bár 2015-ben megközelítettük a 2000-es darabszámot, illetve 2016-ban át
is léptük, a jelmondat továbbra is az eredeti marad: 1000 könyv 1000
gyermeknek.
Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik az elmúlt évek során
csatlakoztak jótékonysági akciónkhoz, segítve ezzel a szegény
családokat. Minden adományozó karácsony napján jó érzéssel gondolhat
arra az "ismeretlen" gyermekre, akinek örömet szerzett. A Jóisten
jutalmazza meg ezt a nagylelkűséget!
Szeretettel kérem, segítse evangelizációs és karitatív munkánkat. 1200
Ft adomány elegendő arra, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt.
Az akció helyzetéről, a felajánlók számáról, a felajánlott könyvek
mennyiségéről és a kedvezményezettekről részletes tájékoztató olvasható
ezen a linken:
https://www.evangelium365.hu/list/projektek/1004
Köszönöm mindenki nagylelkű támogatását!
István atya - Horváth István Sándor
2017. december 8.
Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 könyv 1000 gyermeknek
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Közlemény: 1000
könyv 1000 gyermeknek
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni, illetve annak jelzését, hogy az 1000 Könyv 1000 gyermeknek
akcióhoz kér csekket.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171208.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum