2017. december 30., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-12-30

2017. december 30. - Szombat

Abban az időben, amikor a gyermek Jézust szülei bemutatták a
jeruzsálemi templomban, ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser
törzséből. Idős volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig
élt férjével, majd özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem
hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent
éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és
beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak.
Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek
városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és
erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.
Lk 2,36-40
Elmélkedés:
Az evangéliumi jelenet helyszíne továbbra is a jeruzsálemi templom,
ahol Mária és József bemutatja az Úrnak az újszülött Jézust. Simeon
után egy másik személy is megjelenik, egy idős asszony, akit Annának
hívnak. A Messiásra való csendes várakozás, a templomban való szüntelen
tartózkodás, az imádság jellemzi őt. Eddig talán senki sem vette észre,
hogy mennyit imádkozik a templomban, vagy talán furcsállották, hogy
állandóan ott van. Most megmozdul körülötte minden, érzi, hogy eljött a
beteljesedés napja. A mindenható Istent dicsőíti, mert megérte a
várakozás, eredményt hozott a szüntelen ima.
Érdemes elgondolkodnunk imádságunk módján. Sokszor azonnali választ
várunk kérdéseinkre. Sokszor azonnali megvalósulását várjuk annak, amit
Istentől kérünk. Sokszor azonnali megvilágosodást várunk, a számunkra
pillanatnyilag érthetetlen dolgok azonnali megértését.
Meg kell tanulnunk a türelmes várakozást. El kell sajátítanunk a
türelmes imádságot. Sőt, imáinknak el kell jutnia ahhoz a bizalomhoz,
hogy már nem is kérünk, hiszen Isten jól tudja, még nálunk is jobban
tudja, hogy mire van szükségünk, mi szolgája lelkünk fejlődését és
üdvösségünket.
Ebben segítsen minket Anna példája. És abban is, hogy felismerjük a
hozzánk érkező Istent, a mi Megváltónkat.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Családban születtél és családban ismerted meg a
szeretetet. A szeretetnek családra van szüksége, hogy otthonra
találjon. Segítsd a szülőket, hogy felelősségtudattal készüljenek a
gyermekvállalásra és gyermekük nevelésére. Segítsd őket, hogy helyet
adjanak otthonukban Istennek és az ő szeretetének. Add, hogy a családok
megerősödjenek az életszentségben hivatásuk teljesítéséhez, s ehhez az
Egyház minden segítséget megadjon, felmutatván a családi életközösség
igazi értékét.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171230.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum