2017. december 26., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-12-26

2017. december 26. -Kedd, Szent István első vértanú

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Legyetek óvatosak az
emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig
megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak,
hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak
benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok.
Abban az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen
nem ti fogtok beszélni, hanem Atyátok Lelke szól majd belőletek.
Halálra adja akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a
gyermekek pedig szüleik ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam
mindenki gyűlölni fog titeket. De aki állhatatos marad mindvégig, az
üdvözül.
Mt 10,17-22
Elmélkedés:
A karácsony ünnepét követő napon Egyházunk azt a Szent Istvánt ünnepli,
aki elsőként halt vértanúhalált Krisztus követői közül. Az ő személye
természetesen nem keverendő össze Szent István magyar királlyal.
Szent István vértanú történetét az Apostolok Cselekedeteiben ismerteti
Lukács evangélista. Az apostolok azt kérik a hívek közösségétől, hogy
válasszanak maguk közül olyan férfiakat, akik az oltár körüli
szolgálatot elvégzik, miközben ők egészen az igehirdetésnek
szentelhetik magukat. István annak a hét férfinak az egyike, akiket
ilyen módon választott meg a krisztusi közösség. Valamennyien jó hírben
álló férfiak ők, akiket eltöltött a Szentlélek és Isten bölcsessége.
Lukács István esetében e jellemzéshez még hozzáfűzi, hogy "eltöltötte
őt a hit." Valamivel később megjelennek István ellenfelei, akiket nem a
hit, hanem az irigység, a féltékenység, a gyűlölet töltött el. István
szenvedélyesen hirdeti Krisztust, de ez tovább fokozza az ellenfelek
gyűlöletét, akik végül megkövezik őt. A halála előtti pillanatokban
István megbocsátott bántalmazóinak.
Hová vezet a Krisztushoz való hűség? Hová vezet a hitben való kitartás?
Hová vezet az ellenségnek is megbocsátó lelkület? A halálon át Isten
dicsőségébe. Ha hitünkhöz hűségesek maradunk, eljutunk majd Istenhez,
az örök dicsőségbe.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Mindenható Istenünk! Karácsony ünnepe, a Megváltó születése megerősít
bennünket arról, hogy te szeretsz minket. Szeretetből küldted el Jézust
emberi világunkba. Elküldted őt, hogy levegye álarcainkat és a gyermek
Jézus szemének tükrében meglássuk igazi önmagunkat. Elküldted, hogy
örömöt, reményt, fényt, boldogságot és szeretetet hozzon nekünk.
Örömmel fogadjuk karácsonyi szeretet-ajándékodat, a tökéletes
ajándékot, a te egyetlen és egyszülött Fiadat, Jézust, a mi
Megváltónkat! Köszönjük neked, Istenünk, a megváltást!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171226.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum