2017. december 25., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-12-25

2017. december 25. - Urunk születése - Karácsony

Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták
egymást: "Menjünk hát Betlehembe, nézzük meg a történteket, amelyeket
az Úr hírül adott nekünk!" El is mentek sietve, és megtalálták Máriát,
Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, elbeszélték
mindazt, amit már korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak hallotta,
csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste
szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután
hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és
hallottak, pontosan úgy, amint előre megmondták nekik.
Lk 2,15-20
Elmélkedés:
Megérkeznek a pásztorok
Jézus Krisztus születését Egyházunk három szentmisével ünnepli
karácsony napján, amely szentmiséknek más az evangéliuma. Az éjféli
szentmisében Lukács evangéliumából felidézzük azt a történelmi
helyzetet, amikor Jézus született. Az uralkodók felsorolása után
következik a népszámlálás említése, ami miatt József és Mária
Betlehembe mennek. Mária itt hozza világra gyermekét, Jézust. A
születésről elsőként a pásztorok értesülnek az angyaloktól, akik útnak
indulnak, hogy kifejezzék hódolatukat az újszülöttnek. Az ő
megérkezésüket ismerteti karácsony napjának reggelén a Pásztorok
miséjének evangéliuma. A harmadik karácsonyi szentmise, amelyet ünnepi
misének nevezünk, már más szemszögből szemléli az eseményeket, az
evangéliumi rész az Ige megtestesülésének titkát igyekszik feltárni.
A pásztorok szentmiséjének evangéliuma a betlehemi istállóba vezet
minket. Gondolatban körülhordozzuk tekintetünket a helyszínen. Egy
sötét barlangot látunk, amely állatok szálláshelyéül szolgál. Kár
szépítenünk a dolgokat, ez bizony egy istálló, ökrökkel és szamarakkal.
Még szerencse, hogy a templomban nem érezzük az istálló szagát, mert
egyesek talán sietve távoznának. József próbál egy kis tüzet rakni, de
annak fénye alig tölti be az istállót, melegét is alig érezni. Mária
alszik, próbálja kipihenni a szülés fáradalmait. Oldalt a jászolban, a
szalmán fekve, egy újszülött gyermek alszik csendesen. A gyerekek
gondolatban tovább nézelődnek, keresik a karácsonyfát a színes égőkkel
és a díszekkel, de itt bizony olyat nem találnak, talán majd egy
felnőtt elmondja nekik, hogy ez egy későbbi találmány. Az ajándékok sem
állnak nagy kupacokban, de van itt érdekesebb, például plüssmaci
helyett lehet játszani egy igazi kisbáránnyal. Az ünnepi hangulatnak
nyoma sincs a betlehemi istállóban.
Minden csendes és nyugodt, mi magunk is leülünk a tűz mellé, nem
szeretnénk megzavarni Mária és a gyermek pihenését. Örülünk, hogy itt
vagyunk, a Megváltó közelében. Aztán hirtelen beállítanak a nagyhangú
pásztorok. Az ajtót csak azért nem törik ránk, mert egy barlangnak
nincs ajtaja. Itt nincs kiírva piros betűkkel egy táblára, hogy
"Csendet kérünk! Ne zavarjuk mások nyugalmát!", mert ez nem egy kórház
újszülött osztálya. A pásztorok valószínűleg nem fogják vissza magukat,
ugyanolyan hangon beszélnek, mint a mezőn az állatokkal. Ha már egyszer
éjnek idején felébresztették őket az angyalok és megtették az utat,
akkor miért fognák vissza magukat. Ez az éjszaka ugyanis nem olyan,
mint a többi. Ez a nap nem olyan, mint a többi. Csodás dolgokról
értesültek és most örömmel beszélnek erről. József nem próbálja
csitítani őket, Mária is zavartan pislogva hallgatja szavaikat, és a
gyermeket sem zavarja jövetelük. Egyszerű emberek őt, akik hallottak
egy hírt a Messiás születéséről, elcsodálkoztak ezen, majd megtették
kötelességüket, amely minden ember kötelessége, kifejezték hódolatukat
a Megváltó előtt.
Mit üzen nekünk a pásztorok emberi bölcsessége? Hallgassuk mi is
lelkesen az örömhírt! Engedjük, hogy az ámulat és a csodálkozás
eltöltsön minket! Aztán induljunk, hogy mi is magasztaljuk Isten és
kifejezzük hódolatunkat a világ Megváltója előtt!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Istenünk, te mindent megtehetsz, hiszen te vagy a világ ura.
Egyetlen Fiadat küldted el közénk, mert ez szerepelt üdvözítő
tervedben. Fiad, Jézus Krisztus mindenben vállalta emberi sorsunkat,
mert te, Atyánk úgy akartad, hogy példát mutasson nekünk életével,
halálával és feltámadásával. Jézusom, közel akarok menni hozzád, nem
csak messziről akarlak szemlélni! Jézusom, tanulni szeretnék tőled, nem
csak egyszerűen tudomásul venni születésed! Jézusom, költözz lelkembe,
mert örökké veled akarok élni!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171225.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum