2017. december 28., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-12-28

2017. december 28. - Csütörtök, Aprószentek

Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek
álmában, és így szólt: "Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és
menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis
arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket." József fölkelt,
fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott
maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által
mondott: Egyiptomból hívtam az én fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a
bölcsek kijátszották, nagy haragra lobbant, és Betlehemben meg annak
egész környékén megöletett minden fiúgyermeket kétévestől lefelé, a
bölcsektől megtudott időnek megfelelően. Akkor beteljesedett, amit
Jeremiás próféta jövendölt: "Kiáltás hangzik Rámában, nagy sírás és
jajgatás: Ráchel siratja fiait, és nem akar vigasztalódni, mert
nincsenek többé."
Mt 2,13-18
Elmélkedés:
Ma, aprószentek ünnepén Jézus nevelőapjáról, a Szent Család
védelmezőjéről, Szent Józsefről olvasunk az evangéliumban, aki álmot
lát. Az álombeli látomásban Isten figyelmezteti őt arra a veszélyre,
ami az újszülöttet fenyegeti. Amikor korábban József álomban megtudja,
hogy nyugodtan feleségül veheti jegyesét, Máriát, mert nem más
férfitól, hanem a Szentlélek közreműködésének köszönhetően fogant
gyermeke, akkor József azt teszi, amit az álmában megjelenő angyal
közöl vele. Most is feltétel nélkül engedelmeskedik az isteni
utasításnak. Nem kételkedik abban, nem akar bizonyítékokat szerezni,
hanem késlekedés nélkül útnak indul, hogy így megmentse az újszülött
Jézust.
Időközben ugyanis az uralkodó, Heródes is értesül a születésről, de az
ő szívében félelem, féltékenység és gyűlölet ébred. Egy újszülöttől
félti hatalmát, ezért kegyetlen parancsot ad: induljanak katonái és
öljenek meg Betlehemben és környékén minden két évnél fiatalabb
fiúgyermeket. Őket, az áldozatokat, a betlehemi kisgyermekeket nevezzük
aprószenteknek, rájuk emlékezünk a mai napon.
A szomorú történet azt igazolja, hogy még az emberi gyűlölet és
rosszindulat sem képes meghiúsítani Isten üdvözítő tervét, aki
gondoskodik arról, hogy a Megváltó életben maradjon. És Isten segít
minket abban is, hogy még a rendkívüli gonoszság láttán is megmaradjon
bennünk a hit.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk! Neked köszönhetően minden születéssel, minden emberi élet
kezdetével valami új kezdődik el a világban. Minden születés csoda és
titok. Születésünktől fogva mindannyiunknak hivatása, küldetése van,
azt az utat kell végigjárnunk, amelyre a te szándékod szerint
hivatottak vagyunk életünk során. Mutasd meg nekünk hivatásunkat! Tárd
fel előttünk a szeretet titkát, hogy téged megismerve állandóan feléd
törekedjünk!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171228.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum