2017. december 22., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-12-22

2017. december 22. - Péntek

Erzsébet meglátogatása alkalmával Mária így magasztalta Istent:
"Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert
tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak
hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas,
szentséges az ő neve! Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra,
akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a
gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta
az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat
elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve
irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak
mindörökre!" Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután
visszatért otthonába.
Lk 1,46-56
Elmélkedés:
A tegnapi evangélium a gyermeket váró Erzsébet és Mária találkozásának
első pillanatait írta le. E jelenetet folytatja a mai részlet, amelyben
Mária hálát ad Istennek az ő irgalmasságáért. Hálaadó imájában benne
van személyes köszönete azért, hogy anya lehet, gyermeket hozhat a
világra, ugyanakkor az egész emberiség nevében mond köszönetet a
mindenható Istennek, hogy hamarosan a világba lép a Megváltó. Sokan
vártak ennek az ígéretnek a megvalósulására, mindannyiuk nevében ad
hálát a názáreti leány.
Miben mutatkozik meg Isten irgalma, amiről Mária beszél? Akik ebben a
világban hatalommal rendelkeznek, azoknak át kell adniuk helyüket, mert
mostantól Isten uralma fog megvalósulni. Nem a földi uralkodók és
vezetők irányítják az eseményeket, hanem minden Isten terve szerint fog
történni. A megváltás az irgalmas Isten ajándéka minden embernek. Nem
csupán egyeseknek, nem a gazdagoknak, nem a bölcseknek, hanem
mindenkinek. Isten irgalma felemeli a szegényeket, a hatalommal nem
rendelkezőket, a kicsinyeket, az alázatosakat, mert bennük nincs gőg,
amely eltávolít Istentől. Az irgalom ajándékát, a megváltás ajándékát
azok fogják igazán értékelni, akik rábízzák magukat Istenre.
Megvan-e bennem a bizalom? Megvan-e bennem az irgalmasságot elfogadó
alázat?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus, te azért jöttél el bűnös emberi világunkba, hogy
megmutasd számunkra a bűntől való szabadulás útját. Nélküled soha nem
találnánk rá a bűnbánat útjára. Nélküled nem találnánk rá a mennyei
Atya szeretetére. Te adod nekünk az adventi időt a bűnbánat idejeként.
Jöjj el, Urunk, és érints meg minket szereteteddel! Jöjj és bocsáss meg
nekünk, akik nem halogatjuk tovább bűneink beismerését, hanem a
bűnbánat egyenes útján indulunk most feléd. Születésed, jöveteled nagy
változást hozott egykor a világba. Te képes vagy megváltoztatni az
embert. Képes vagy a bűnösöket szentté változtatni. Hozz változást az
én életembe!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20171222.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum